Електронна търговия

Електронна търговия

Изготвяне на общи условия за ползване на платформа
Автор: Бояна Бояджиева Бързият технологичен напредък и появата на трансгранични технологии насърчиха появата на явлението масова цифровизация, вследствие на която поведението на потребителите се промени и очакванията им да получават онлайн услуги на един клик разстояние се увеличиха. Това наложи и създаването[...]
Каква информация трябва да публикувам в Интернет страницата си, ако извършвам търговия? Задължението за предоставяне на обща информация преди сключването на договори извън търговския обект и договори от разстояние или при предоставянето на услуги на информационното общество.
Автор: Бояна Бояджиева В резултат на технологичния напредък и разпространението на онлайн платформите за осъществяване на търгoвия, светът стана свидетел на забележителна промяна в поведението на потребителите и възприятието им за търговия. Онлайн пазаруването предлага несравнимо удобство и достъпност: само с няколко[...]
Метавселената – виртуална реалност или реална виртуалност?
Автор: Преслав Балджиев Какво е метавселената? Какви правни проблеми се крият зад този термин? Доколко законодателствата са подготвени за такъв дигитален феномен? Все въпроси, чиито отговори остават в сферата на предположенията и догадките или поне ще останат, докато не бъдат създадени и[...]
Алтернативно решаване на спорове
Автор: Преслав Балджиев В настоящата статия ще бъде предоставена подробна информация относно алтернативното решаване на спорове. Динамичността в обществените отношения често създава някакви неразбирателства между търговец и потребител. Тези недоразумения нерядко могат да бъдат решени чрез открит разговор в духа на разбирателството.[...]
Онлайн разрешаване на потребителски спорове
Автор: Преслав Балджиев В настоящата статия ще бъде предоставена подробна информация относно онлайн решаването на спорове. В своята дългогодишна история Европейският съюз се е стремял към институционална прозрачност, широка достъпност и двустранни преговори. Следвайки тези ценности, бе създадена платформа за Онлайн решаване[...]
Задължения за търговците съгласно новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
I. Въведение На 19.03.2021 година беше обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който ще влезе в сила на 01.01.2022 година. С него се въвеждат разпоредбите на Директива (EC) 2019/770 за договорите за[...]
Новите изисквания спрямо Oбщите условия на онлайн платформите съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150
Въведение Регламент (ЕС) 2019/1150 за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги се прилага от 12.07.2020 година. Регламентът въвежда нови правила за доставчиците на посреднически онлайн услуги (това са платформи за онлайн търговия като Ebay, Amazon, Booking,[...]
Какви могат да бъдат последствията при копирането на Общи условия и Политика за поверителност от друг уеб сайт?
Въведение Независимо дали вашият бизнес вече е базиран в интернет или току що сте навлезли в интернет пространството, един от начините за това, е създаването и поддържането на собствен уеб сайт. Вероятно сте наясно, че за да бъдат изпълнени законовите изисквания, е[...]
Непоискани търговски съобщения
В настоящата статия ще бъде предоставена информация относно това какво представляват непоисканите търговски съобщения, както и какви са глобите и санкциите при изпращане на непоискани търговски съобщения и как лицата могат да упражнят правата си. Дефиниция В Закона за електронната търговия е[...]
Общите условия за ползване на уеб сайт и политиката за поверителност обект на авторко право ли са?
Въведение Изготвянето и поддържането на актуални документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия за ползване на уеб сайт/електронен магазин/платформа/мобилно приложение, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките) е предпоставка за успешното развитие на всеки един бизнес, а[...]