МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Регистрацията на марката на Европейския съюз (или позната също като марка на Общността или Европейска марка) се администрира от Службата на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO), със седалище в Аликанте, Испания. Регистрацията на търговска марка пред Службата на ЕС за интелектуална собственост е най-добрият и лесен начин за предоставяне на защита на територията на страните-членки на Европейския съюз. Когато марката е регистрирана успешно, защитата се разпространява на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Притежателят на правото върху търговска марка на Европейския съюз (марка на Общността) има право да използва марката не само на територията на една държава-членка на Европейския съюз, но също така и на територията на целия Европейски съюз.

При регистрация на марка на Европейския съюз е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази област, тъй като се изисква задълбочено познаване на марковото право и е необходимо да бъдат съобразени редица особености. Един опитен специалист по търговски марки не само ще се погрижи за регистрацията на вашата марка, а и ще ви помогне успешно да запазите марката си след регистрацията й, което се явява едно от най-важните задължения на всеки притежател на марка.

Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на адв. Красимира Кадиева са услугите свързани с регистрацията на марки на Европейския съюз. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на марка на Европейския съюз чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи, тъй като е европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни и е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Адвокат Кадиева е автор на десетки статии в областта на марковото право и следи всяко изменение касаещо законодателството в тази област като за подобряване на професионалната си квалификация постоянно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Стратегически анализ;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на права;
 • Заявка за регистрация на марка пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
 • Провеждане на процедурата по регистрация на марка на Европейския съюз – представителство пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
 • Представителство в случай на подадена опозиция против регистрацията на марката на Европейския съюз;
 • Поддържане на марки на Европейския съюз след регистрацията:
 • Вписване на промяна на име или на адрес на притежателя на марката на Европейския съюз;
 • Вписване на ограничения в списъка на стоките и/или услугите на регистрирана марка на Европейския съюз;
 • Съдействие при прехвърляне на марка на Европейския съюз;
 • Изготвяне на опозиция срещу регистрация на марка на Европейския съюз;
 • Изготвяне на правила за използване на колективни и сертификатни марки;
 • Предоставяне на съдействие при нарушения на правото върху регистрирана марка на Европейския съюз;
 • Изготвяне и подаване на искане за отмяна на марка на Европейския съюз;
 • Изготвяне и подаване на искане за заличаване на марка на Европейския съюз;
 • Подновяване на регистрацията на марка на Европейския съюз;
 • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
 • Водене на преговори;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Регистрация на колективни и сертификатни марки;
 • Подаване на искане за преобразуване на марка на Европейския съюз в национална;
 • НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

УСЛУГАТА „РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА“ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

 • Стратегически анализ;
 • Консултация – запознаване с процедурата по регистрация на марка на Европейския съюз;
 • Предоставяне на специално изготвена брошура съдържаща важна информация за марката на Европейския съюз;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел избягване нарушаване на права;
 • Изготвяне на подробно становище, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в марката преди заявяването й с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки;
 • Анализ на търговската марка съгласно изискванията на Регламент 1001/2017 и предоставяне на резултатите от проведения анализ;
 • Съдействие при избора на стоки и услуги и предлагане на адекватен диапазон, за които да се заяви марка на Европейския съюз;
 • Попълване на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз;
 • Заплащане на държавни такси;
 • Провеждане на процедурата по регистрация – представителство пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
 • Навременна комуникация с клиента относно хода на регистрационната процедура на марка на Европейския съюз;
 • Получаване на Сертификат за регистрираната марка на Европейския съюз;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на марката на Европейския съюз.

В случай, че желаете да ни възложите регистрацията на Вашата марка на Европейския съюз, можете да използвате електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Практически съвети за създаване и запазване на търговска марка
Проучване на търговска марка
Запазване на марка
Наблюдение на търговска марка – важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка.
Условия за Fast Track (ускорена процедура) при подаване на заявление за регистрация на марка на Европейския съюз
Притежателите на марки на Общността (Европейски марки) имат право да подадат декларация по чл.28, ал.8 от Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета най-късно до 24 септември 2016 година
Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки
Подновяване на регистрацията на марка на Европейския съюз
Как да предотвратите превръщането на вашата марка в генерична?
Наблюдение на марка на Европейския съюз
Предимствата от регистрацията на търговска марка. Какви марки е препоръчително да се създават и регистрират?
Видове търговски марки
Защо е препоръчително да възложите запазването на вашата марка на специалист по търговски марки?
Опозиция срещу заявка за регистрация на марка
Възражение срещу регистрация на марка
Отказ на регистрация на търговска марка на абсолютни основания
Поредица от марки (семейство от марки/серия от марки)
Отмяна на регистрацията на марка
Последиците от Брекзит за търговските марки и промишлените дизайни на ЕС
Запазване на марка на Европейския съюз
Регистрация на сертификатна марка на Европейския съюз
Регистрация на колективна марка на Европейския съюз
Имитацията по чл.35 от Закона за защита на конкуренцията
Доказване на придобита отличителност на марка в резултат на използване
Постигане на споразумение при подадена опозиция на марка. Оттегляне на опозиция срещу марка.
Прехвърляне на марка на Европейския съюз
Лицензия на марка на Европейския съюз
Какво означава добавянето на символите TM и R към търговските марки?
Защо да регистрираме търговска марка?
Защита на търговските марки в платформите за електронна търговия