Интернет право и електронна търговия

Практиката на адвокат Кадиева, освен в областта на интелектуалната собственост и защитата на личните данни, също е насочена и в областта на интернет правото и електронната търговия. Красимира Кадиева притежава богат опит при изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на своите клиенти като общи условия за ползване на уеб сайт (общи условия за електронен магазин; общи условия за мобилни приложения; общи условия за платформи за създаване на електронни магазини), политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките, както на български, така и на английски език.

Сред клиентите, които през изминалите години са получили специализирана спрямо индивидуалните им нужди експертиза в областта на интернет правото и електронната търговия са както доставчици на услуги, разработчици на софтуер, графични и уеб дизайнери, дигитални агенции, собственици на електронни магазини, собственици на хотели, строителни фирми, брокери на недвижими имоти, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си в Интернет. За нас, също така, е голямо признание, че през последните години сме помогнали на редица клиенти, които оперират в други държави в Европа, да установят дейността си в България, тъй като експертизата на кантората в областта на електронната търговия, защитата на лични данни и интелектуалната собственост позволява на екипа ни да предоставя ефективни решения за разширяване на бизнеса на клиентите ни.

Адвокат Кадиева има готовност да посрещне нуждите на клиентите свързани с интернет правото и електронната търговия, защита на личните данни и интелектуалната собственост. С цел предоставяне на висококачествени услуги на своите клиенти и за подобряване на професионалната си квалификация адвокат Кадиева посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари в областта на интелектуалната собственост, защита на личните данни и електронната търговия.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Съставяне на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет;
 • Съставяне на договори за изработка на уеб сайт;
 • Съставяне на общи условия за уеб сайт (включително съставяне на общи условия за онлайн магазин; общи условия за мобилни приложения; общи условия за платформи за създаване на електронни магазини);
 • Съставяне на политика за защита на личните данни (политика за поверителност);
 • Съставяне на политика относно бисквитките;
 • Предоставяне на консултации в областта на електронната търговия;
 • Права на потребителите;
 • Закрила на интелектуалната собственост в интернет;
 • Консултации относно подготовка за прилагане на Общия регламент за защитата на личните данни (General Data Protection Regulagtion (GDPR);
 • Изготвяне на широк набор от документи, необходими за прилагане на GDPR от правна страна, като искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, оценка на въздействието, вътрешни регистри, разрешения и други.
 • Услуги свързани с домейн имена: разрешаване на спорове относно права върху домейни и колизия на домейни с търговска марка; регистрация на домейни; придобиване на домейни; поддръжка на домейни; проучване за наличие на свободни домейни.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Общи условия за ползване на уеб сайт
Политика за защита на лични данни съгласно GDPR
Изготвяне на Политика относно бисквитките
Общи условия за ползване на електронен магазин
Регистрация на електронен магазин в НАП
Нови изисквания за онлайн търговците относно задълбоченото установяване на идентичността на клиента
Изготвяне на общи условия за ползване на мобилно приложение
Изключения от право на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект
Общите условия за ползване на уеб сайт и политиката за поверителност обект на авторко право ли са?
Непоискани търговски съобщения
Новите изисквания спрямо Oбщите условия на онлайн платформите съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150
Задължения за търговците съгласно новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
Онлайн разрешаване на потребителски спорове
Алтернативно решаване на спорове
Каква информация трябва да публикувам в Интернет страницата си, ако извършвам търговия? Задължението за предоставяне на обща информация преди сключването на договори извън търговския обект и договори от разстояние или при предоставянето на услуги на информационното общество.
Изготвяне на общи условия за ползване на платформа