ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

Регистрацията на дизайн пред Службата на ЕС за интелектуална собственост, със седалище в Аликанте, Испания ,е най-добрият и лесен начин за предоставяне на защита на територията на страните-членки на Европейския съюз. Когато дизайнът е регистриран успешно, защитата се разпространява на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Притежателят на правото върху дизайн на Общността има право да използва дизайна не само на територията на една държава-членка на Европейския съюз, но също така и на територията на целия Европейски съюз. Регистрационният процес е улеснен чрез подаването на една заявка, заплащането на една такса, а експертизата и регистрацията на дизайна се извършват само няколко дни след правилно попълнена заявка. Разрешено е подаването на множествена заявка.

Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на дизайн на Общността чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи, тъй като е европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни и е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични дизайни с цел избягване нарушаване на права;
 • Подаване на заявка за регистрация на дизайн във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
 • Провеждане на процедурата по регистрация – представителство пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
 • Заличаване регистрацията на дизайн;
 • Консултация относно нерегистриран дизайн;
 • Предоставяне на съдействие при нарушения на правото върху регистриран дизайн;
 • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
 • Водене на преговори;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на дизайна;
 • Подновяване на регистрацията на промишлен дизайн.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Подновяване на регистрацията на дизайн на Общността
Последиците от Брекзит за търговските марки и промишлените дизайни на ЕС
Регистрация на дизайн на Общността
Имитацията по чл.35 от Закона за защита на конкуренцията