ДОМЕЙН ИМЕ

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

  • разрешаване на спорове относно права върху домейни;
  • регистрация на домейни;
  • придобиване на домейни;
  • поддръжка на домейни;
  • проучване за наличие на свободни домейни;
  • наблюдение за нарушения.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Полезни съвети при избор на домейн име
Разрешаване на спорове относно права върху домейни
Заличаване на домейн от Комисия за защита на потребителите