Раздел Публикации

Разделът „Публикации“ на уебсайта е разработен, за да имате възможност да се запознаете с най-важните въпроси в областта на правото на интелектуална собственост, защитата на личните данни, интернет правото и електронната търговия. Публикуваните статии предоставят практически съвети, а също така и коментират най-актуалните изменения в законодателството в тези области. Публикациите са групирани по съответната област и са лесно достъпни, като се избере съответната област на правото.


Публикации

Публикации
Мястото на архитектурното наследство в системата на интелектуалната собственост
в Авторско право, Публикации
Автор: Пънар Кязим Архитектурно наследство и интелектуална собственост? Има ли връзка между двата обекта и ако има такава, значима ли е? Това са два резонни въпроса, които би следвало все повече специалисти в областта на интелектуалната собственост, а и не само те,[…]
Какво означава добавянето на символите TM и R към търговските марки?
в Публикации, Търговски марки
Автор: Бояна Бояджиева В практиката често забелязваме търговски марки, към които има обозначение един от двата символа – ™ или ®. И двата символа са свързани със защитата на интелектуалната собственост и търговския имидж на дадено предприятие. Въпреки това, тези символи имат[…]
Договор за изработка на уебсайт и договор за поддръжка на уебсайт
в Договорно право, Публикации
Всеки ден стотици, да не кажа, хиляди уебсайтове се създават и пускат в интернет пространството, за да могат притежателите им да разпространяват информация относно предлаганите от тях стоки и/или услуги. Но преди да бъде изцяло завършен сайтът минават месеци работа по изработката[…]
Внедряване на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
в Защита на лични данни, Публикации
На 04.05.2023 г. ще влезе в сила приетият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (т.нар. Whistleblowers Protection Act), като разпоредбите в глава втора, раздел I, чл. 12 – 18, които се прилагат по отношение на[…]