Раздел Публикации

Разделът „Публикации“ на уебсайта е разработен, за да имате възможност да се запознаете с най-важните въпроси в областта на правото на интелектуална собственост, защитата на личните данни, интернет правото и електронната търговия. Публикуваните статии предоставят практически съвети, а също така и коментират най-актуалните изменения в законодателството в тези области. Публикациите са групирани по съответната област и са лесно достъпни, като се избере съответната област на правото.


Публикации

Публикации
Онлайн разрешаване на потребителски спорове
в Електронна търговия, Публикации
Автор: Преслав Балджиев В своята дългогодишна история Европейският съюз се е стремял към институционална прозрачност, широка достъпност и двустранни преговори. Следвайки тези ценности, бе създадена платформа за Онлайн решаване на спорове, която да сведе до минимум излишната бюрократщина и ненужното протакане. Какво[…]
Социалните медии и интелектуалната собственост
в Авторско право, Промишлени дизайни, Публикации, Търговски марки
Автор: Преслав Балджиев Всеки човек е чувал за Страната на неограничените възможности. Сега, тези неограничени възможности все повече се предоставят от интернет-пространството и неговите платформи за социални медии, които се оказват изключително гостоприемни за всякакви творци, любители и продуценти. Широкият кръг от[…]
Copyright срещу Copyleft: защо някой би се отказал от правата си?
в Авторско право, Публикации
Автор: Пънар Кязим Copyright или иначе казано авторското право е изначално право на създателите на произведения на науката, литературата и изкуството. Авторското право, може смело да се каже, е това което превръща всички тези създатели в творци, защото то признава именно творческия[…]
Да не защитиш интелектуалната си собственост = да изхвърлиш ключа за успех
в Авторско право, Патенти, Полезни модели, Промишлени дизайни, Публикации, Търговски марки
Автор: Пънар Кязим Интелектулната собственост започва все повече да се осъзнава като важен фактор за успеха на бизнеса по нашите географски ширини. Важен нематериален актив по света, тя започва да натежава все повече в българската действителност и бизнесите да отварят очи за[…]