Раздел Публикации

Разделът „Публикации“ на уебсайта е разработен, за да имате възможност да се запознаете с най-важните въпроси в областта на правото на интелектуална собственост, защитата на личните данни, интернет правото и електронната търговия. Публикуваните статии предоставят практически съвети, а също така и коментират най-актуалните изменения в законодателството в тези области. Публикациите са групирани по съответната област и са лесно достъпни, като се избере съответната област на правото.


Публикации

Публикации
Комерсиализация на интелектуална собственост
в Публикации, Търговски марки
Автор: Пънар Кязим Зад създаването на обекти на интелектуална собственост могат да стоят много цели. Но в ядрото на всяка от тях е разположена идеята за генериране на финансови потоци от съществуването на различните обекти. Тази идея може да се реализира по[…]
Договор за изработка на софтуер
в Договорно право, Публикации
Автор: Бояна Бояджиева Софтуерът е важен компонент на съвременните компютърни системи, който позволява на потребителите да изпълняват широк спектър от задачи – от основни операции до сложни изчисления и взаимодействия. Независимо дали става въпрос за управление на данни, общуване с други хора,[…]
Интелектуалната собственост в модния свят
в Авторско право, Патенти, Промишлени дизайни, Публикации, Търговски марки
Автор: Бояна Бояджиева Модата, като сфера на непрекъснато развитие, прониква във всеки аспект на живота ни и оказва значително влияние върху: културата – модата винаги е била преплетена с културата, отразявайки обществените ценности, норми и тенденции. Модните дизайнери често черпят вдъхновение от[…]
Изготвяне на общи условия за ползване на платформа
в Електронна търговия, Публикации
Автор: Бояна Бояджиева Бързият технологичен напредък и появата на трансгранични технологии насърчиха появата на явлението масова цифровизация, вследствие на която поведението на потребителите се промени и очакванията им да получават онлайн услуги на един клик разстояние се увеличиха. Това наложи и създаването[…]