Раздел Публикации

Разделът „Публикации“ на уебсайта е разработен, за да имате възможност да се запознаете с най-важните въпроси в областта на правото на интелектуална собственост, защитата на личните данни, интернет правото и електронната търговия. Публикуваните статии предоставят практически съвети, а също така и коментират най-актуалните изменения в законодателството в тези области. Публикациите са групирани по съответната област и са лесно достъпни, като се избере съответната област на правото.


Публикации

Публикации
Защита на търговските марки в платформите за електронна търговия
в Публикации, Търговски марки
Автор: Виктория Георгиева Електронната търговия е основен маркетингов канал в днешно време, а платформите за електронна търговия са от решаващо значение за търговията със стоки онлайн. Големите онлайн търговци имат огромни ежедневни продажби. Понякога обаче те се сблъскват с жалби и проблеми[…]
Свободно използване на произведения с авторскоправна закрила: добри практики
в Авторско право, Публикации
Автор: Пънар Кязим Авторскоправната закрила има една основна цел- да защити моралните и материалните права на създателите на оригинални произведения. То съдържа в себе си някои забрани и ограничения, зад които стои идеята да не бъдат накърнени интересите на създателя на едно[…]
Приложение на доктрината за свободно използване в преподавателската дейност
в Авторско право, Публикации
Автор: Пънар Кязим Интелектуалната собственост се дели на два дяла- художествена собственост и индустриална собственост. И докато при индустриалната собственост в голямата си част законодателството не оставя особена свобода за тълкувания и почти нищо на въображението, то при художествената собственост са възможни[…]
Управление на интелектуалната собственост: мода, каприз или необходимост
в Публикации, Търговски марки
Автор: Пънар Кязим Притежанието на интелектуална собственост само по себе си не е достатъчно, за да може един бизнес да извлече ползи от тази интелектуална собственост. За да може нейните обекти да работят за бизнеса, да имат принос в неговото развитие и[…]