Раздел Публикации

Разделът „Публикации“ на уебсайта е разработен, за да имате възможност да се запознаете с най-важните въпроси в областта на правото на интелектуална собственост, защитата на личните данни, интернет правото и електронната търговия. Публикуваните статии предоставят практически съвети, а също така и коментират най-актуалните изменения в законодателството в тези области. Публикациите са групирани по съответната област и са лесно достъпни, като се избере съответната област на правото.


Публикации

Публикации
Договор за франчайзинг
в Договорно право, Публикации
Автор: Преслав Балджиев В настоящата статия ще бъде предоставена подробна информация относно договора за франчайзинг. Договорното право е всеобхватен клон на юридическата наука, заради големия брой наименувани и ненаименувани договори, които са уредени в Закона за задълженията и договорите. Със сключването на[…]
Видео-игрите и интелектуалната собственост
в Авторско право, Промишлени дизайни, Публикации, Търговски марки
Автор: Преслав Балджиев С развитието на технологиите потребителите получават все повече нови начини за забавление. През последните 20-тина години сериозна част от развлекателната индустрия беше заета от видео-игрите, които обсебват все по-голям пазарен дял за сметка на филмовите и музикалните продукции. Какво[…]
Онлайн разрешаване на потребителски спорове
в Електронна търговия, Публикации
Автор: Преслав Балджиев В своята дългогодишна история Европейският съюз се е стремял към институционална прозрачност, широка достъпност и двустранни преговори. Следвайки тези ценности, бе създадена платформа за Онлайн решаване на спорове, която да сведе до минимум излишната бюрократщина и ненужното протакане. Какво[…]
Социалните медии и интелектуалната собственост
в Авторско право, Промишлени дизайни, Публикации, Търговски марки
Автор: Преслав Балджиев Всеки човек е чувал за Страната на неограничените възможности. Сега, тези неограничени възможности все повече се предоставят от интернет-пространството и неговите платформи за социални медии, които се оказват изключително гостоприемни за всякакви творци, любители и продуценти. Широкият кръг от[…]