МЕЖДУНАРОДЕН ДИЗАЙН

МЕЖДУНАРОДЕН ДИЗАЙН – ХАГСКА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (СОИС)

Международната регистрация на дизайн се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), със седалище в Женева, Швейцария. Хагската система улеснява регистрационния процес чрез подаването на една заявка, а също така и възможността на заявителя да ангажира един представител по индустриална собственост (който владее един от следните езици: английски, френски или испански), който представител може да е от държавата на заявителя. Красимира Кадиева владее отлично английски език, тъй като е специализирала Международно бизнес право в колежа Куин Мери към Лондонския университет, поради което с удоволствие ще Ви окаже съдействие при регистрационната процедура на дизайн.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични дизайни с цел избягване нарушаване на права;
 • Подаване на заявка за регистрация на дизайн в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС);
 • Провеждане на процедурата по регистрация;
 • Заличаване регистрацията на дизайн;
 • Консултация относно нерегистриран дизайн;
 • Предоставяне на съдействие при нарушения на правото върху регистриран дизайн;
 • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
 • Водене на преговори;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на дизайна;
 • Подновяване на регистрацията на промишлен дизайн.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Регистрация на международен промишлен дизайн