Krasimira Kadieva

Адвокатска кантора Красимира Кадиева е специализирана в предоставянето на услуги в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия. Помагаме на широк кръг от местни и международни клиенти, които включват семейни фирми, стартъпи, МСП и други. Ние предоставяме услуги във всички области на правото на интелектуална собственост, включително търговски марки, промишлени дизайни, патенти, полезни модели, авторско право и нелоялна конкуренция, като представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на Република България (BPO), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) и Европейското патентно ведомство (EPO). През годините сме изградили и широко партньорство с други международни кантори работещи в областта на интелектуалната собственост. Кантората притежава богат опит и предоставя широк набор от правни услуги на своите клиенти в областта на защитата на лични данни. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) консултираме клиентите си относно задълженията им съгласно новите изисквания на Общия регламент, а също така и съдействаме за привеждането на бизнеса на клиентите ни от правна страна в съответствие с новите изисквания чрез изготвяне на широк набор от документи за изпълнение на изискванията и водене на отчетност. Юридическите услуги, предоставяни от нас в областта на интернет правото и електронната търговия се изразяват в изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет като общи условия за ползване на уеб сайт (общи условия за електронен магазин), политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките и други.

Мисията ни се изразява в стремежа към оптимални, цялостни и ефективни решения за нашите клиенти, съобразно специфичните нужди на всеки един от тях. Осигуряваме всестранна подкрепа на клиента в неговия път и успешно достигаме до индивидуални и дългосрочни решения. Като бутикова високоспециализирана кантора обръщаме извънредно внимание на всеки индивидуален клиентски случай, а благодарение на отдадеността ни и желанието да предложим възможно най-висококачествена правна услуга, ние успешно изграждаме отношения, основани на взаимна лоялност и отзивчивост.

Нашият фокус върху интелектуалната собственост, защитата на личните данни и електронната търговия ни позволява да сформираме високоспециализирани екипи за справяне със сложни казуси. Предоставянето на правна помощ и бизнес услуги е въпрос на професионална гордост и ангажимент към всеки член на кантората.