Предоставяме пълен набор от услуги в областта на интелектуалната собственост

Електронни услуги

Порталът „Е-Услуги“ (Електронни услуги) е разработен, за да може да ви предоставим възможност да изпращате към нас заявки по електронен път относно следните услуги, за които желаете да ни наемете, а именно: Предварително проучване на марка, Регистрация на национална марка, Регистрация на марка на Европейския съюз, Наблюдение на марка и Подновяване на марка. По този начин имате възможност да получите подробна информация относно всяка услуга, за която можете да ни наемете чрез изпращане на електронен формуляр. Също така, лесно може да се ориентирате каква информация ни е необходима, за да може да изпълним съответната услуга, която имате възможност да заявите по електронен път. 

error: Content is protected !!