ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

НАЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН

Съгласно член 3, алинея 1 от Закона за промишления дизайн, дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични дизайни с цел избягване нарушаване на права;
 • Подаване на заявка за регистрация на дизайн в Патентното ведомство на Република България;
 • Провеждане на процедурата по регистрация – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • Заличаване регистрацията на дизайн;
 • Подновяване на дизайн;
 • Предоставяне на съдействие при нарушения на правото върху регистриран дизайн;
 • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
 • Водене на преговори;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на дизайна;

ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

Регистрацията на дизайн пред Службата на ЕС за интелектуална собственост, със седалище в Аликанте, Испания ,е най-добрият и лесен начин за предоставяне на защита на територията на страните-членки на Европейския съюз. Когато дизайнът е регистриран успешно, защитата се разпространява на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Притежателят на правото върху дизайн на Общността има право да използва дизайна не само на територията на една държава-членка на Европейския съюз, но също така и на територията на целия Европейски съюз. Регистрационният процес е улеснен чрез подаването на една заявка, заплащането на една такса, а експертизата и регистрацията на дизайна се извършват само няколко дни след правилно попълнена заявка. Разрешено е подаването на множествена заявка.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични дизайни с цел избягване нарушаване на права;
 • Подаване на заявка за регистрация на дизайн във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
 • Провеждане на процедурата по регистрация – представителство пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
 • Заличаване регистрацията на дизайн;
 • Консултация относно нерегистриран дизайн;
 • Предоставяне на съдействие при нарушения на правото върху регистриран дизайн;
 • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
 • Водене на преговори;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на дизайна;
 • Подновяване на регистрацията на промишлен дизайн.

МЕЖДУНАРОДЕН ДИЗАЙН – ХАГСКА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (СОИС)

Международната регистрация на дизайн се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), със седалище в Женева, Швейцария. Хагската система улеснява регистрационния процес чрез подаването на една заявка, а също така и възможността на заявителя да ангажира един представител по индустриална собственост (който владее един от следните езици: английски, френски или испански), който представител може да е от държавата на заявителя. Красимира Кадиева владее отлично английски език, тъй като е специализирала Международно бизнес право в колежа Куин Мери към Лондонския университет, поради което с удоволствие ще Ви окаже съдействие при регистрационната процедура на дизайн.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични дизайни с цел избягване нарушаване на права;
 • Подаване на заявка за регистрация на дизайн в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС);
 • Провеждане на процедурата по регистрация;
 • Заличаване регистрацията на дизайн;
 • Консултация относно нерегистриран дизайн;
 • Предоставяне на съдействие при нарушения на правото върху регистриран дизайн;
 • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
 • Водене на преговори;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на дизайна;
 • Подновяване на регистрацията на промишлен дизайн.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Промишлен дизайн
Процедура по регистрация на промишлен дизайн
Подновяване на регистрацията на промишлен дизайн
Прехвърляне на правото върху промишлен дизайн чрез продажба
Лицензия на промишлен дизайн (предоставяне на право на ползване на промишлен дизайн)
Промени в името и адреса на притежател на промишлен дизайн
Отказ от право върху регистриран дизайн
Последиците от Брекзит за търговските марки и промишлените дизайни на ЕС
Регистрация на дизайн на Общността
Регистрация на международен промишлен дизайн
Имитацията по чл.35 от Закона за защита на конкуренцията
Медиацията в интелектуалната собственост
Видео-игрите и интелектуалната собственост
Социалните медии и интелектуалната собственост