Изготвяне на договори и други документи

В днешно време, с развитието на стокооборота все по-често се налага да сключваме договори, респективно да изготвяме документи, за да бъдат уредени отношенията ни с трети лица.

Често в практиката субектите не се замислят по отношение на договора, който подписват: за какво се задължават, какви права имат и прочие. Това е предпоставка в бъдеще да се породи спор между двете страни, който спор следва изначално от сключения между тях договор, който не е уредил отношенията им, както страните са желали и не са били съобразени редица особености, като например какви са санкциите при неизпълнение на дадено задължение.

Именно затова, всеки един договор, и в по-генерален план документ, трябва да бъде изготвен така, че да гарантира сигурността и добрата защита на Вашите права и интереси, произтичащи от конкретния повод , въз основа на който се сключва договорът и спецификата на отношенията, които искате да уредите.

Ние предоставяме съдействие при изготвяне, водене на преговори и сключване на граждански и търговски договори, както на български, така и на английски език, в съответствие с желанията и целите на клиента, осигурявайки  най–добрата защита на неговите права, и отчитайки спецификите на българското гражданско и търговско законодателство и на конкретния предмет на договора.

Екипът ни ви помогне, също така, и при изготвянето на общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност (политика за защита на личните данни) и политика относно бисквитките, тъй като притежава богат опит и при изготвяне на  споразумения за конфиденциалност или познати още като споразумения за неразкриване на информация или споразумения за поверителност.

Сред най-често поръчваните от нашите клиенти договори през изминалите години в практиката ни са изготвяне на:

 • договори за предоставяне на консултантска услуга;
 • договори за изработка;
 • договори за сътрудничество;
 • договори за създаване на компютърна програма;
 • договори за отстъпване на авторски права;
 • договори за отстъпване полването (лицензия) на софтуер и за абонаментното му обслужване;
 • споразумения за лицензия на производствен опит;
 • договори за абонаментно обслужване;
 • договори за представителство;
 • споразумения за конфиденциалност;
 • договори за изработка на компютърни програни (договори за изработка на софтуер);
 • договори за франчайзинг;
 • договори за поръчка.

Услугата „изготвяне на договор“ включва следните действия:

 • Консултация с клиента с цел запознаване с правоотношенията, които желае да уреди с неговия контрагент, за да се определи видът на договора, който следва да се изготви;
 • Задаване на въпроси с цел получаване на необходимата информация за изготвянето на договора;
 • Изготвяне на изчерпателен договор, който в детайли ще уреди правоотношенията между страните;
 • Предоставяне на изготвения договор на клиента;
 • Възможност за задаване на въпроси относно изготвения договор и допълване или корекция на изготвения документ при необходимост;
 • Водене на преговори с отсрещната страна, при желание на клиента.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки
Изготвяне на споразумение за конфиденциалност
Общи условия за ползване на уеб сайт
Политика за защита на лични данни съгласно GDPR
Изготвяне на Политика относно бисквитките
Споразумение за защита на търговска тайна и съпътстващите го мерки за защита на търговска тайна
Закон за защита на търговската тайна
Договор за франчайзинг и съпътстващите франчайзинга документи
Договор за ползване на софтуер (лиценз на софтуер)
Договор за инфлуенсър маркетинг
Какви са разликите между лицензионен договор и договор за франчайзинг?
Договор за изработка на софтуер