Изготвяне на договори и други документи

В днешно време, с развитието на стокооборота все по-често се налага да сключваме договори, респективно да изготвяме документи, за да бъдат уредени отношенията ни с трети лица.

Често в практиката субектите не се замислят по отношение на договора, който подписват: за какво се задължават, какви права имат и прочие. Това е предпоставка в бъдеще да се породи спор между двете страни, който спор следва изначално от сключения между тях договор, който не е уредил отношенията им, както страните са желали.

Именно затова, всеки един договор, и в по-генерален план документ, трябва да бъде изготвен така, че да гарантира сигурността и добрата защита на Вашите права и интереси, произтичащи от конкретния повод , въз основа на който се сключва договорът и спецификата на отношенията, които искате да уредите.

Адвокат Красимира Кадиева предоставя съдействие при изготвяне, водене на преговори и сключване на граждански и търговски договори, както на български, така и на английски език, в съответствие с желанията и целите на клиента, осигурявайки  най–добрата защита на неговите права, и отчитайки спецификите на българското гражданско и търговско законодателство и на конкретния предмет на договора.

Адвокат Кадиева ще ви помогне, също така, и при изготвянето на общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност (политика за защита на личните данни) и политика относно бисквитките. Адвокат Кадиева притежава богат опит и при изготвяне на  споразумения за конфиденциалност или познати още като споразумения за неразкриване на информация или споразумения за поверителност.

Сред най-често поръчваните от нашите клиенти договори през изминалите години в практиката ни са изготвяне на:

– договори за предоставяне на консултантска услуга;

– договори за изработка;

– договори за сътрудничество;

– споразумения за лицензия на производствен опит;

– договори за абонаментно обслужване;

– договори за представителство;

– споразумения за конфиденциалност;

– договори за изработка на компютърни програни (договори за изработка на софтуер);

– договори за франчайзинг;

– договори за поръчка.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СХОДНИ МАРКИ.

ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА ЗА ИЗРАБОТКА НА СОФТУЕР.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКА ТАЙНА.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА.