ЗАЩИТА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Услугите, предоставяни на клиентите, за осъществяване на защита на обектите на интелектуална собственост включват представителство пред:

  • Патентно ведомство на Република България;
  • Агенция Митници;
  • Комисия за защита на конкуренцията;
  • Съдебните органи.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Полезни бази данни за защита на правата върху интелектуална собственост