КОРПОРАТИВНО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

  • консултация при избор на най-подходящата юридическа форма при регистрация на дружество съгласно конкретните бизнес цели на клиента;
  • регистрация на всякакъв вид дружества съгласно българското законодателство;
  • регистрация на клонове и представителства;
  • регистрация на юридически лица с нестопанска цел;
  • предоставяне на допълнителни услуги във връзка с регистрация на юридически лица;
  • изготвяне на: дружествени договори, учредителни актове, книги на акционерите, договори за управление;
  • преобразуване на търговски дружества;
  • увеличаване на капитал, намаляване на капитал, промяна в предмета на дейност, промяна в представителството, промяна в адрес на управление, прехвърляне на дружествени дялове и т.н.;
  • изготвяне на всички видове бизнес договори, споразумения, писма за намерения и т.н.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Общи условия за ползване на уеб сайт
Изготвяне на споразумение за конфиденциалност
Политика за защита на лични данни съгласно GDPR
Изготвяне на Политика относно бисквитките