WIPO PROOF – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи

Въведение През месец май 2020 година Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) стартира една изцяло нова онлайн бизнес услуга, която се нарича „WIPO PROOF“. Чрез WIPO PROOF се предоставят доказателства чрез дигитален отпечатък (токен) съдържащ дата и час на даден дигитален файл с цел удостоверяването на съществуването на този файл към определен момент във времето, […]

 

Доказване на придобита отличителност на марка в резултат на използване

I. Въведение В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно доказването на придобита отличителност на марка в резултат на употреба. Съгласно чл. 11, ал.1, т. 2, 3 и 4 от Закона за марките и географските означения и чл.7, параграф 1, букви б, в и г от Регламент 1001/2017, не се регистрира: – марка, която […]

 

Имитацията по чл.35 от Закона за защита на конкуренцията

Имитацията – все по-нарастващ проблем в национален и световен план, достигнал до размерите буквално на феномен. Стотици законодателства по цял свят, десетки международни споразумения и конвенции, хиляди гръмко разисквани казуси свързани с имитацията и все пак пътят на това престъпление срещу интелектуалната собственост не може да се пресече. Въпреки, че се конституира като престъпление, то […]

 

Мониторинг на марка

Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Поради това услугата мониторинг на търговска марка е изключително важна услуга, от която е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка, тъй като експертите в Патентното ведомство не извършват служебна проверка за […]

 

Регистрация на колективна марка на Европейския съюз

Въведение Основната функция на колективната марка на Европейския съюз е да отличи стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите предприятия, които не принадлежат към това сдружение. Такава марка идентифицира търговския произход на определени стоки и услуги, като информира клиента, че производителят на стоките или доставчикът на […]

 

Регистрация на сертификатна марка на Европейския съюз

Въведение Качеството на стоките и услугите е от основно значение при избора им вследствие на голямото разнообразие от стоки и услуги, предлагани на пазара. Това произтича от необходимостта от идентифициране и гарантиране на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики и съответствие с конкретни стандарти. […]

 

Проверка на търговска марка

Вашата търговска марката е един от най-важните активи и вие започвате да инвестирате в него още преди да сте я регистрирали и започнали да използвате. Затова, не е препоръчително да се създава марка, която е идентична или сходна на друга марка. Малка част от неблагоприятните последици от регистрацията на сходна марка са загубеното доверие на […]

 

Запазване на марка на Европейския съюз

В тази статия ще бъде предоставена информация относно защитата на марка на Европейския съюз (или позната също като марка на Общността или Европейска марка). Запазването на марка на Европейския съюз се администрира от Службата на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO) в Аликанте, Испания. Запазването на Европейска марка е най-подходящият начин за предоставяне на защита на […]

 

Заличаване на регистрацията на търговска марка

В настоящата статия ще бъде разгледана темата относно заличаването на регистрацията на търговска марка. Отмяната на регистрацията на марка беше подробно описана в една от предходните статии. Основания за заличаване на регистрацията на търговска марка Всяко лице, което смята, че регистрацията на марка е била извършена в нарушение на изискванията за прилагане на Закона на […]

 

Последиците от Брекзит за търговските марки и промишлените дизайни на ЕС

Обединеното кралство и ЕС ратифицираха Споразумението за оттегляне. С това, на 31 януари 2020 година Обединеното кралство напусна Европейския съюз, с което започна т.нар. преходен период (от 1 февруари 2020 година до 31 декември 2020 година). По време на преходния период законодателството на ЕС ще продължи да действа в Обединеното кралство. По отношение на марките […]