Мониторинг на марка

Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Поради това услугата мониторинг на търговска марка е изключително важна услуга, от която е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка, тъй като експертите в Патентното ведомство не извършват служебна проверка за […]

 

Регистрация на колективна марка на Европейския съюз

Въведение Основната функция на колективната марка на Европейския съюз е да отличи стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите предприятия, които не принадлежат към това сдружение. Такава марка идентифицира търговския произход на определени стоки и услуги, като информира клиента, че производителят на стоките или доставчикът на […]

 

Регистрация на сертификатна марка на Европейския съюз

Въведение Качеството на стоките и услугите е от основно значение при избора им вследствие на голямото разнообразие от стоки и услуги, предлагани на пазара. Това произтича от необходимостта от идентифициране и гарантиране на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики и съответствие с конкретни стандарти. […]

 

Проверка на търговска марка

Вашата търговска марката е един от най-важните активи и вие започвате да инвестирате в него още преди да сте я регистрирали и започнали да използвате. Затова, не е препоръчително да се създава марка, която е идентична или сходна на друга марка. Малка част от неблагоприятните последици от регистрацията на сходна марка са загубеното доверие на […]

 

Запазване на марка на Европейския съюз

В тази статия ще бъде предоставена информация относно защитата на марка на Европейския съюз (или позната също като марка на Общността или Европейска марка). Запазването на марка на Европейския съюз се администрира от Службата на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO) в Аликанте, Испания. Запазването на Европейска марка е най-подходящият начин за предоставяне на защита на […]

 

Заличаване на регистрацията на търговска марка

В настоящата статия ще бъде разгледана темата относно заличаването на регистрацията на търговска марка. Отмяната на регистрацията на марка беше подробно описана в една от предходните статии. Основания за заличаване на регистрацията на търговска марка Всяко лице, което смята, че регистрацията на марка е била извършена в нарушение на изискванията за прилагане на Закона на […]

 

Последиците от Брекзит за търговските марки и промишлените дизайни на ЕС

Обединеното кралство и ЕС ратифицираха Споразумението за оттегляне. С това, на 31 януари 2020 година Обединеното кралство напусна Европейския съюз, с което започна т.нар. преходен период (от 1 февруари 2020 година до 31 декември 2020 година). По време на преходния период законодателството на ЕС ще продължи да действа в Обединеното кралство. По отношение на марките […]

 

Отмяна на регистрацията на марка

В настоящата статия ще бъде разгледана темата относно отмяна на регистрацията на търговска марка. Заличаването на регистрацията на марка ще бъде описано в една от следващите статии. Основания за отмяна на регистрацията на марка Регистрацията на марка може да бъде отменена на три правни основания, а именно: когато в срок пет години от датата на […]

 

Кои са най-съществените промени в новия Закон за марките и географските означения?

В Официалния раздел на Държавен вестник, в брой 98  от 13 декември 2019 г., е обнародван новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който беше приет от Народното събрание на 28 ноември 2019 година. Законът влиза в сила три дни след обнародването му.  Министерският съвет следва в 6-месечен срок от влизането в сила на […]

 

Поредица от марки (семейство от марки/серия от марки)

В настоящата статия ще бъдат разгледани т.нар. серия от марки или семейство от марки (поредица от марки). При поредицата от марки, между марките съществува достатъчна степен на свързаност, която води до възможност потребителите да повярват, че стоките и/или услугите произхождат от едно и също или от икономически свързани лица. Установяването дали е налице поредица от […]