Търговски марки

Търговски марки

Комерсиализация на интелектуална собственост
Автор: Пънар Кязим Зад създаването на обекти на интелектуална собственост могат да стоят много цели. Но в ядрото на всяка от тях е разположена идеята за генериране на финансови потоци от съществуването на различните обекти. Тази идея може да се реализира по[...]
Интелектуалната собственост в модния свят
Автор: Бояна Бояджиева Модата, като сфера на непрекъснато развитие, прониква във всеки аспект на живота ни и оказва значително влияние върху: културата - модата винаги е била преплетена с културата, отразявайки обществените ценности, норми и тенденции. Модните дизайнери често черпят вдъхновение от[...]
Абсолютни основания за отказ на марка
Автор: Бояна Бояджиева В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да[...]
Защита на търговските марки в платформите за електронна търговия
Автор: Виктория Георгиева Електронната търговия е основен маркетингов канал в днешно време, а платформите за електронна търговия са от решаващо значение за търговията със стоки онлайн. Големите онлайн търговци имат огромни ежедневни продажби. Понякога обаче те се сблъскват с жалби и проблеми[...]
Управление на интелектуалната собственост: мода, каприз или необходимост
Автор: Пънар Кязим Притежанието на интелектуална собственост само по себе си не е достатъчно, за да може един бизнес да извлече ползи от тази интелектуална собственост. За да може нейните обекти да работят за бизнеса, да имат принос в неговото развитие и[...]
Защо да регистрираме търговска марка?
Автор: Бояна Бояджиева Интелектуалната собственост играе жизненоважна роля за създаването и защитата на идентичността на бранда, който често може да се превърне в най-ценния актив на едно предприятие. Най-добрият начин той да бъде защитен е да се регистрира като търговска марка. Съгласно[...]
Какво означава добавянето на символите TM и R към търговските марки?
Автор: Бояна Бояджиева В практиката често забелязваме търговски марки, към които има обозначение един от двата символа - ™ или ®. И двата символа са свързани със защитата на интелектуалната собственост и търговския имидж на дадено предприятие. Въпреки това, тези символи имат[...]
Метавселената – виртуална реалност или реална виртуалност?
Автор: Преслав Балджиев Какво е метавселената? Какви правни проблеми се крият зад този термин? Доколко законодателствата са подготвени за такъв дигитален феномен? Все въпроси, чиито отговори остават в сферата на предположенията и догадките или поне ще останат, докато не бъдат създадени и[...]
Дигиталният маркетинг и интелектуалната собственост като инструменти за утвърждаване на бизнес бранд
Автор: Преслав Балджиев Какво отличава успешния собственик на бранд от ентусиаста предприемач, който се е впуснал в поредното ново предизвикателство? Как марки като “Nike”, “Adidas”, “Bvgari”, “Ferrari”, “Mercedes-Benz”, “BMW” и много други се превърнаха в това, което са в момента? Защо много[...]
Медиацията в интелектуалната собственост
Автор: Преслав Балджиев Настоящата статия ще предостави подробна ифнормация относно медиацията в интелектуалната собственост като способ за разрешаване на спорове. Често срещано явление са конфликтите между две или повече лица, независимо от сферата, в която практикуват. Възникналите спорове, обаче, не винаги се[...]