Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Защита на търговските марки в платформите за електронна търговия

Автор: Виктория Георгиева

Електронната търговия е основен маркетингов канал в днешно време, а платформите за електронна търговия са от решаващо значение за търговията със стоки онлайн. Големите онлайн търговци имат огромни ежедневни продажби. Понякога обаче те се сблъскват с жалби и проблеми с интелектуалната собственост, което води до загуби и санкции. Това превръща платформите за електронна търговия в бойно поле между нарушителите на правата върху търговски марки и собствениците на марки. За да намалят рисковете, търговците трябва да регистрират търговските си марки навреме. Те могат също така да използват механизма за защита на интелектуалната собственост в платформите за електронна търговия, за да защитят правата си и да се борят срещу нелоялни практики. По този начин може да се създаде безопасна среда за електронна търговия.

Платформите за електронна търговия вече защитават по-добре правата на интелектуална собственост (ИС), което е от полза за собствениците на търговски марки. Продажбата на фалшифицирани продукти е предизвикателство, тъй като платформите използват политиката „три предупреждения и си аут“ за сериозни нарушения на интелектуалната собственост. Всяка продажба или опит за продажба на фалшификати се брои за един опит, а след три опита акаунтът се закрива окончателно. Търговците могат да бъдат санкционирани и за неправилно използване на чужди права на интелектуална собственост, като например санкциите са премахване на стоки, нарушаващи правата, или намаляване на броя на посещенията на страниците. Платформите за електронна търговия строго наказват нарушителите на правата на интелектуална собственост, като ги оставят без платформа за работа, което е добра новина за собствениците на марки.

От една страна, защитата на търговските марки вече е по-лесна с ниски разходи, прости процедури и бърза обработка на жалбите. От друга страна, някои нарушители на права върху търговски марки злоупотребяват с тази защита, като подават злонамерени жалби, за да нарушат дейността на онлайн търговците. Този проблем се нуждае от внимание от страна на собствениците на търговски марки и онлайн търговците в света на електронната търговия.

Ранното регистриране на търговски марки е от решаващо значение за предотвратяване на злонамерени жалби от страна на нарушители на права върху търговски марки. С увеличаването на международните покупки и продажбите на продукти по различни канали, много собственици на търговски марки осъзнават, че търговските им марки са били предварително регистрирани от лица, които ги ползват. Тези „скуотъри“ нарушават стопанската дейност на истинските собственици на търговски марки и дори могат да поискат високи лицензионни такси или необосновани изисквания. Предприемането на правни действия срещу предварителни регистрации може да бъде трудно и отнемащо време, особено ако липсват доказателства за предишна употреба. Ако регистрирана търговска марка се използва повече от пет години, заличаването на марката става още по-трудно. За да се избегнат рисковете, свързани със „скуотинг“ на търговска марка, собствениците на марки трябва да регистрират своите търговски марки възможно най-рано и да извършват проучвания за наличност на търговски марки, за да идентифицират превантивни регистрации. Ако е необходимо, заличаването на „squatting“ марката следва да се извърши незабавно. Съхраняването на доказателства за създаването, използването и медийните съобщения за търговските марки е от съществено значение.

За да защитят търговските си марки, опитните заявители избират по-подходящи стоки и услуги, за да разширят обхвата на защитата си. Компаниите трябва да актуализират портфолиото си от търговски марки, за да избегнат пропуски, от които могат да се възползват нарушителите на правата върху търговски марки. Скуотърите често превантивно регистрират търговски марки за незащитени стоки и услуги и след това подават жалби срещу онлайн търговци, които ги използват.

Добра стратегия за подаване на заявки за търговски марки е посочването на по-подходящи стоки и услуги за по-широка защита. Ангажирането на адвокати по търговски марки може да помогне на компаниите да предотвратят пропуските в областта на търговските марки и да защитят правата си при осъществяване на бизнес.

Някои онлайн търговци използват популярни, но общи имена и описателни думи в заглавията на продуктите си, за да увеличат видимостта и броя на потребителите. Въпреки че тези думи сами по себе си не могат да бъдат регистрирани като търговски марки, някои хора ги комбинират с отличителни елементи и подават заявление за регистрация на търговска марка.

След регистрацията, тези притежатели на търговски марки могат да подават жалби срещу други търговци, които използват родовите имена и думи. Платформите за електронна търговия обикновено подкрепят тези жалби и санкционират търговците, които използват такива думи. За да избегнат по-нататъшни проблеми, търговците, подали жалби, могат да направят компромис и да платят такса за уреждане на спора на собствениците на търговски марки.

След като получи жалба, платформата за електронна търговия позволява на търговеца да отговори и да обясни позицията си. Търговците трябва да отговорят незабавно и да предоставят доказателства, че използването на марката от тяхна страна е добросъвестно и законно. Ако се сблъскат със злонамерени жалби или заплахи за изнудване, могат да ги докладват чрез каналите на платформата.

Регистрирането на имена на магазини като търговски марки в платформите за електронна търговия е от решаващо значение за бизнес дейностите. Името на магазина се появява в горната част на уебстраниците на онлайн магазина. Някои търговци се фокусират само върху регистрирането на търговските марки на своите стоки, но пренебрегват търговските марки на услугите. Това може да бъде рисковано, тъй като дейностите по електронна търговия включват услуги като „насърчаване на продажбите за други лица“ и „представяне на стоки на комуникационни носители за целите на търговията на дребно“ в клас 35. Ползващите се от това се възползват и регистрират имената на магазините на други лица в клас 35.

За да защитят своите магазини, онлайн търговците трябва да регистрират имената на магазините като търговски марки веднага след откриването на магазините си. Това включва и подаване на заявки за търговски марки в клас 35, за да се предотврати възможността ползвателите на търговски марки да се възползват от пропуските.

error: Content is protected !!