Защита на лични данни

Защита на лични данни

Oперации по обработка на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация
Автор: Преслав Балджиев Личните данни представляват огромна част от информационния поток, който преминава през интернет-пространството. Дали ще изпратим локация на новото си жилище, за да може гостите ни по-лесно да го намерят, или ще оставим данни като имена и телефон номер, за[...]
Принципи при обработката на лични данни
Автор: Преслав Балджиев Не е тайна за никого, че личните данни са един от най-важните и ключови ресурси, с които се работи в бизнес средите. Това наблюдение поставя няколко въпроса, като най-значимият и хвърлящ най-голяма неяснота е въпросът, свързан с начините за[...]
Разлики между Администратор и Обработващ лични данни
Автор: Преслав Балджиев С влизането в сила на Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗД) през 2016 година настъпиха редица промени, с които се гарантира сигурността на обикновения потребител. Защитата на интересите му доведе до създаването на нови фигури, като Администратор[...]
Длъжностно лице по защита на лични данни
Автор: Преслав Балджиев С влизането в сила на Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗД) се създадоха няколко нови фигури, една от които е Длъжностното лице по защита на лични данни. Какво е Длъжностно лице по защита на лични данни? Длъжностното[...]
Прилагане на GDPR в България няколко години след влизането в сила на Регламента. Най-разпространените нарушения на правилата за защита на личните данни.
Автор: Преслав Балджиев На 25.05.2018 в сила влезе Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/Регламентът), който се превърна в основополагащ не само за ЕС, но и за държави извън общността. Според член 97 на всеки 4 години, считано от 25.05.2020 Европейската[...]
Подаване на сигнал и жалба до Комисията за защита на личните данни
Автор: Преслав Балджиев Настоящата публикация ще предостави подробна информация и ще разгледа реда за подаване на сигнал и жалба до Комисията за защита на личните данни. Прилагането на Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗД) създаде по-голяма сигурност и по-голяма защита[...]
Таргетиране на потребители на социални мрежи
Автор: Преслав Балджиев В своето развитие, технологията винаги се е стремяла към бързина и ефикасност. Следвайки тези два принципа, пощенските писма бяха изместени от имейли, а те от своя страна все по-често отстъпват пред социалните медии. Това позволи на подобни платформи като[...]
Какви лични данни може да изискват потенциалните работодатели от кандидатите за работа? Срокове за съхранение на личните данни на кандидати за работа.
Настоящата публикация ще предостави информация относно това какви лични данни имат право да обработват потенциалните работодатели при кандидатстване за работа, както и какви са сроковете за съхранение на личните данни на кандидати за работа. Какви лични данни имат право да изискват потенциалните[...]
Непоискани търговски съобщения
В настоящата статия ще бъде предоставена информация относно това какво представляват непоисканите търговски съобщения, както и какви са глобите и санкциите при изпращане на непоискани търговски съобщения и как лицата могат да упражнят правата си. Дефиниция В Закона за електронната търговия е[...]
Извършване на оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата на личните данни
Предназначение на процедурата по оценка на въздействие Настоящата статия има за цел да предостави повече информация относно извършването на оценка на въздействие, чиято правна уредба е в чл.35 и 36 от Регламент (ЕС) 2016/679. Оценката на въздействие е инструмент за отчетност, който[...]