Защита на лични данни

Защита на лични данни

Внедряване на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
На 04.05.2023 г. ще влезе в сила приетият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (т.нар. Whistleblowers Protection Act), като разпоредбите в глава втора, раздел I, чл. 12 – 18, които се прилагат по отношение на[...]
Процедура по подаване и разглеждане на сигнали за нарушения по вътрешни канали съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (т.нар. Whistleblowers Protection Act) влиза в сила на 04.05.2023 година. Съгласно изискванията залегнали в закона, задължените лица следва да изградят вътрешни канали за подаване на сигнали, както и[...]
Задължения на задължените субекти съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
I. Въведение На 04.05.2023 г. ще влезе в сила приетият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (т.нар. Whistleblowers Protection Act). С този закон се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета[...]
Основни положения в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).
Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (т.нар. Whistleblowers Protection Act) влиза в сила на 04.05.2023 година, като разпоредбите в глава втора, раздел I, чл. 12 – 18, които се прилагат по отношение на работодателите[...]
Стандартните договорни клаузи и личните данни
Автор: Преслав Балджиев Компетентните органи на ниво Европейски съюз подхождат с особено внимание към личните данни на физическите лица. Голямата стъпка към защитата на този тип информация беше направена с изготвянето и влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 (или така нареченият[...]
Метавселената – виртуална реалност или реална виртуалност?
Автор: Преслав Балджиев Какво е метавселената? Какви правни проблеми се крият зад този термин? Доколко законодателствата са подготвени за такъв дигитален феномен? Все въпроси, чиито отговори остават в сферата на предположенията и догадките или поне ще останат, докато не бъдат създадени и[...]
Oперации по обработка на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация
Автор: Преслав Балджиев Личните данни представляват огромна част от информационния поток, който преминава през интернет-пространството. Дали ще изпратим локация на новото си жилище, за да може гостите ни по-лесно да го намерят, или ще оставим данни като имена и телефон номер, за[...]
Принципи при обработката на лични данни
Автор: Преслав Балджиев Не е тайна за никого, че личните данни са един от най-важните и ключови ресурси, с които се работи в бизнес средите. Това наблюдение поставя няколко въпроса, като най-значимият и хвърлящ най-голяма неяснота е въпросът, свързан с начините за[...]
Разлики между Администратор и Обработващ лични данни
Автор: Преслав Балджиев С влизането в сила на Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗД) през 2016 година настъпиха редица промени, с които се гарантира сигурността на обикновения потребител. Защитата на интересите му доведе до създаването на нови фигури, като Администратор[...]
Длъжностно лице по защита на лични данни
Автор: Преслав Балджиев С влизането в сила на Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗД) се създадоха няколко нови фигури, една от които е Длъжностното лице по защита на лични данни. Какво е Длъжностно лице по защита на лични данни? Длъжностното[...]