Раздел Публикации

Разделът „Публикации“ на уебсайта е разработен, за да имате възможност да се запознаете с най-важните въпроси в областта на правото на интелектуална собственост, защитата на личните данни, интернет правото и електронната търговия. Публикуваните статии предоставят практически съвети, а също така и коментират най-актуалните изменения в законодателството в тези области. Публикациите са групирани по съответната област и са лесно достъпни, като се избере съответната област на правото.


Публикации

Публикации
Задължения на задължените субекти съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
в Защита на лични данни, Публикации
I. Въведение На 04.05.2023 г. ще влезе в сила приетият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (т.нар. Whistleblowers Protection Act). С този закон се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета[…]
Основни положения в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).
в Защита на лични данни, Публикации
Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (т.нар. Whistleblowers Protection Act) влиза в сила на 04.05.2023 година, като разпоредбите в глава втора, раздел I, чл. 12 – 18, които се прилагат по отношение на работодателите[…]
Какви са разликите между лицензионен договор и договор за франчайзинг?
в Договорно право, Публикации
Автор: Бояна Бояджиева Лицензията и франчайзингът са изключително търсени форми на бизнес сътрудничество – те намалят риска от неуспех, тъй като продуктът или услугата, които са обект на лицензия или франчайзинг вече са доказали своята успешност на пазара. Как обаче да изберем[…]
Договор за прехвърлене на правото на ползване на домейн
в Договорно право, Домейн имена, Публикации
Въведение Продажбата на домейни от години е изключително доходоносен бизнес, като ползвателите на домейни успяват на направят значителни печалби спрямо сумата, която са заплатили за ползването на домейна до момента на прехвърлителната сделка. При прехвърлянето на правото на ползване на домейн са[…]