Проекти

Проекти
Проекти през периода юни – декември 2021 година
февруари 08, 2022 в Проекти

от

През периода юни – декември 2021 година имахме удоволствието да работим по множество изключително интересни проекти, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. 1. За наши клиенти заявихме за регистрация и регистрирахме седемнадесет търговски марки на Европейския съюз пред Службата[…]
Проекти през втората половина на 2021 година
октомври 01, 2021 в Проекти

от

Втората половина на 2021 година е изключително динамична за нас, тъй като имаме възможност да работим по десетки интересни проекти, които ще опишем в началото на 2022 година.
Проекти през април и май 2021 година
юни 04, 2021 в Проекти

от

През април и май 2021 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. 1. За наш клиент регистрирахме търговска марка на Европейския съюз за стоки в клас 3 от Ницската класификация,[…]
Проекти през февруари и март 2021 година
април 06, 2021 в Проекти

от

През февруари и март 2021 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. 1. За наш клиент, извършихме подновяване на регистрацията на национална марка за последващ период от десет години. 2.[…]