Проекти

Проекти през периода юни – декември 2021 година

февруари 08, 2022

от

През периода юни – декември 2021 година имахме удоволствието да работим по множество изключително интересни проекти, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие.

1. За наши клиенти заявихме за регистрация и регистрирахме седемнадесет търговски марки на Европейския съюз пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

2. За наши клиенти заявихме за регистрация и регистрирахме седем национални търговски марки с действие на територията на Република България пред Патентното ведомство на Република България.

3. За наш клиент изготвихме договор за консултантски услуги.

4. За наш клиент подновихме абонамента за наблюдение на търговски марки за последващ период от две години.

5. За наши клиенти извършихме предварителни проучвания на 7 търговски марки и изготвихме писмени подробни становища съдържащи резултатите от извършените проучвания.

6. За наш клиент изготвихме Политика за защита на лични данни, Общи условия за ползване на уеб сайт и Политика относно бисквитките.

7. За наш клиент извършихме пълно внедряване на Регламент 679/2016 (GDPR) от правна страна като изготвихме пълния набор от документи.

8. За наш клиент изготвихме Политика за защита на лични данни, Общи условия за ползване на електронен магазин и Политика относно бисквитките.

9. За наш клиент изготвихме документи за вписване на промяна на седалище и адрес на управление на търговско дружество в Търговския регистър.

10. За наш клиент изготвихме Политика за защита на лични данни.

11. За наш клиент изготвихме документи за регистрация на дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър.

12. За наш клиент изготвихме договор за пренос на лични данни.

13. За наш клиент изготвихме Политика за защита на лични данни, Общи условия за ползване на електронен магазин и Политика относно бисквитките.

14. За наш клиент подновихме регистрацията на търговска марка за последващ период от десет години.

15. За наш клиент изготвихме Общи условия за ползване на увеселителен парк.

16. За наш клиент изготвихме документи за регистрация на дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър.

17. За наш клиент изготвихме договор за изработка на английски език.

18. За наш клиент регистрирахме дизайн на Общността пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

19. За наш клиент изготвихме Политика за защита на лични данни, Общи условия за ползване на електронен магазин и Политика относно бисквитките.

20. За наш клиент изготвихме договор за изработка.

21. За наш клиент изготвихме Политика за защита на лични данни.

22. Подадохме опозиция срещу регистрация на национална марка в Патентното ведомство на Република България, тъй като наш клиент е притежател на по-ранна сходна марка.

23. Подадохме искане за заличаване на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, тъй като наш клиент е притежател на по-ранна сходна марка.

24. Прегледахме двадесет споразумения за конфиденциалност като част от консултацията, която предоставихме на наш клиент.

error: Content is protected !!