Проекти

Проекти
Регистрирахме национална марка за стоки в класове 7 и 12 от Ницската класификация
август 10, 2020 в Проекти

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана марка за стоки, които попадат в класове 7 и 12 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае марката да има действие на територията на[…]
Регистрирахме комбинирана национална марка за стоки и услуги в класове 3, 5 и 29 от Ницската класификация
август 07, 2020 в Проекти

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана национална марка за стоки и услуги в класове 3, 5 и 29 от Ницската класификация. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено[…]
Изготвихме споразумение за защита на търговска тайна на английски език
август 06, 2020 в Проекти

от

През юли 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните три години сме работили по редица проекти, най-вече свързани с ревизия и изготвяне на различни видове граждански и търговски договори. Този път нашият клиент отново се свърза с нас[…]
Изготвихме Общи условия за ползване на мобилно приложение и Политика за поверителност на английски език за наш клиент
август 05, 2020 в Проекти

от

През юли 2020 година с нас се свърза клиент, който е разработил мобилно приложение пригодено за двете най-популярни мобилни операционни системи iOS and Android и желае да го предлага на потребителите чрез Apple Store и Google Play. Следователно трябва да бъдат изготвени[…]