Проекти

Проекти
Регистрирахме два дизайна на Общността
август 11, 2020 в Проекти

от

През юни 2020 година с нас се свърза клиент, който преди няколко години ни възложи регистрацията на четири търговски марки. Този път клиентът ни възложи регистрацията на два промишлени дизайна за панели за таван (клас 25.02 от Локарнската класификация), които да имат[…]
Регистрирахме национална марка за стоки в класове 7 и 12 от Ницската класификация
август 10, 2020 в Проекти

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана марка за стоки, които попадат в класове 7 и 12 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае марката да има действие на територията на[…]
Регистрирахме комбинирана национална марка за стоки и услуги в класове 3, 5 и 29 от Ницската класификация
август 07, 2020 в Проекти

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана национална марка за стоки и услуги в класове 3, 5 и 29 от Ницската класификация. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено[…]
Изготвихме споразумение за защита на търговска тайна на английски език
август 06, 2020 в Проекти

от

През юли 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните три години сме работили по редица проекти, най-вече свързани с ревизия и изготвяне на различни видове граждански и търговски договори. Този път нашият клиент отново се свърза с нас[…]