Проекти

Проекти
Регистрирахме комбинирана национална марка за услуги от клас 37 на Ницската класификация на стоките и услугите
август 19, 2020 в Проекти

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана национална марка за строителство и ремонт на сгради, които услуги попадат в клас 37 от Ницската класификация на стоките и услугите. Преди да заявим марката за регистрация извършихме[…]
Изготвихме Политика за поверителност и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на компютри
август 17, 2020 в Проекти

от

През юни 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на Политика за защита на личните данни и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на компютри. Документите следва да бъдат изготвени на български език. Клиентът ни[…]
Изготвихме Политика относно бисквитките за наш клиент
август 14, 2020 в Проекти

от

През май 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на Политика относно бисквитките, тъй като интернет страницата, която е разработил в областта на туризма използва бисквитки и в изпълнение на законовите изисквания, следва да се изговти и публикува[…]
Изготвихме необходимите документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет за наш клиент
август 12, 2020 в Проекти

от

През юни 2020 година с нас се свърза клиент, който преди няколко месеца ни възложи внедряването на Регламент (ЕС) 679/2016 от правна страна. Този път клиентът ни се свърза с нас във връзка с изготвяне на необходимите документи за осъществяване на търговска[…]