Записите от Krasimira Kadieva

Проекти през април и май 2021 година

През април и май 2021 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. 1. За наш клиент регистрирахме търговска марка на Европейския съюз за стоки в клас 3 от Ницската класификация, която марка заявихме за регистрация през януари 2021 година. 2. За наш клиент […]

Задължения за търговците съгласно новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

I. Въведение На 19.03.2021 година беше обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който ще влезе в сила на 01.01.2022 година. С него се въвеждат разпоредбите на Директива (EC) 2019/770 за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, а също така и на Директивата […]

Световен ден на интелектуалната собственост

Всяка година, на 26-ти април се празнува Световният ден на интелектуалната собственост с цел „да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял свят“. Всяка година, на 26-ти април се […]

Ново приложение на СОИС за електронни книги за слепи

Консорциумът за достъпни книги на WIPO (ABC) стартира ново приложение (ABC Global Book Service), което прави достъпни електронни книги за директно изтегляне от лица, които са слепи или имат зрителни затруднения. Приложенито е достъпно на www.abcglobalbooks.org и е напълно безплатно за използване и потребителите със зрителни увреждания, които пребивават в Канада, Франция и Швейцария ще […]

Лицензия на марка на Европейския съюз

В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно лицензията на марка на Европейския съюз. Предмет на лицензионни договори (лицензии) могат да бъдат както регистрираните марки на Европейския съюз, така и заявките за марки на Европейския съюз. Лицензията на марка представлява договор, по силата на който притежателят/заявителят на марка (лицензодател), запазвайки своята собственост, предоставя право […]

Патентно ведомство на Република България премина към публикуване на електронен официален бюлетин

Патентното ведомство на Република България информира на интернет страницата си, че от 15 април 2021 година е преминало към публикуване на електронен официален бюлетин, който е достъпен на Портала за електронни услуги, на следния адрес: https://portal.bpo.bg/bpo-journal/.  Електронният бюлетин предоставя удобен интерфейс за визуализиране в структуриран вид на публикациите във връзка с обектите на индустриалната собственост […]

Прехвърляне на марка на Европейския съюз

В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно прехвърлянето на марка на Европейския съюз. Прехвърлянето представлява промяна в притежанието на правата на собственост върху марка на Европейския съюз или заявка за марка на Европейския съюз. Прехвърлянето от един притежател/заявител на друг се извършва най-вече чрез прехвърляне или законно правоприемство. Важно е да отбележа, че […]

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки ще гарантира на потребителите по-висока степен на защита при онлайн пазаруването

На 19.03.2021 година беше обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който ще влезе в сила на 01.01.2022 година. С него се въвеждат разпоредбите на Директива (EC) 2019/770 за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, а също така и на Директивата (EC) 2019/771 […]

Проекти през февруари и март 2021 година

През февруари и март 2021 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. 1. За наш клиент, извършихме подновяване на регистрацията на национална марка за последващ период от десет години. 2. За наш клиент, който е разработил електронен магазин за продажба на фермерски продукти […]

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост пусна електронен регистър (eRegister)

Една година след старта на бета версията, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост пусна електронен регистър (eRegister). eRegister е вградена функционалност на eSearch plus и предоставя информация относно записи на търговски марки на ЕС и регистрирани дизайни на Общността и позволява на потребителите да видят каква информация е променена, кога е променена и защо […]