Изготвихме договор за реклама за наш клиент

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година работим по различни проекти. Клиентът ни възложи изготвянето на договор за реклама, тъй като желае да уреди правоотношенията си с лицата, които ще рекламират продуктите, които произвежда. Беше ни предоставена изчерпателна информация относно клаузите, които клиентът ни желае да залегнат […]

 

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка за стоки в класове 3 и 25 от Ницската класификация

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по няколко проекта. Клиентът ни предостави комбинирана марка и ни възложи да извършим предварително проучване за територията на Република България за стоки от класове 3 и 25 на Ницската класификация на стоките и услугите. След като извършихме проучването, […]

 

Изготвихме договор за сътрудничество на английски език

През април 2020 година с нас се свърза клиент, за когото през последните три години сме изготвяли различни договори. Този път клиентът отново ни потърси във връзка с изготвяне на договор: договор за сътрудничество на английски език. Клиентът ни беше изготвил пълно описание на клаузите, които желае да бъдат включени в договора, за да се […]

 

Изготвихме договор за изработка за наш клиент

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Този път клиентът ни възложи изготвянето на договор за изработка, с който договор да бъдат уредени правоотношенията с негов съконтрагент. Нашият клиент е Възложител, а съконтрагентът – Изпълнител. Клиентът ни предостави подробна информация относно клаузите, […]

 

Изготвихме договор за възлагане на услуга на английски език за наш клиент

През април 2020 година с нас се свърза клиент, с когото работим за първи път и ни възложи изготвянето на договор за възлагане на услуга на английски език. Клиентът ни предоставя хостинг услуги и следва да бъде изготвен договор, с който да урежда отношенията си с негови клиенти по отношение на предоставяните услуги. Клиентът ни […]

 

Внедрихме Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна за клиент занимаващ се с търговия на стоки

През април 2020година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на стоки чрез електронен магазин. Беше ни възложено да изготвим целия комплект от документи за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Клиентът ни оказа пълно съдействие чрез попълването на въпросник, след което се заехме с изготвянето на […]

 

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През март 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на договор за сътрудничество на български език, тъй като клиентът ни желае да уреди отношенията си с другата страна, като уговорките бъдат скрепени с договор между страните. Клиентът ни предостави информацията, която изискахме, за да може да изготвим един изчерпателен договор за […]

 

Изготвихме споразумение за защита на търговска тайна на български и английски език за наш клиент

През февруари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни нае да изготвим споразумение за защита на търговска тайна на български и английски език, тъй като ще разкрива търговска тайна на съконтрагент по договор за възлагане. Споразумението, което изготвихме беше одобрено от клиента и има следното съдържание: Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна); […]

 

Изготвихме Общи условия за ползване на електронен магазин, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките

През април 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните две години сме работбили по няколко други проекта. Този път клиентът ни е разработил електронен магазин за търговия с козметика и ни възложи изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на български език, които да бъдат публикувани в сайта, […]

 

Изготвихме Общи условия за ползване на платформа за публикуване на промоции, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките

През април 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет, и по-конкретно: Общи условия за ползване на платформа за публикуване на промоции, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките на български език. В хода на работата, кореспонденцията беше водена както по имейл, така […]