Проекти през месец септември 2020 година

През месец септември 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. За наш клиент изготвихме Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016 на български и английски език. За наш клиент, който се занимава с продажба […]

 

Проекти през месец август 2020 година

През месец август 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. За наш клиент, който се занимава с разработка на компютърен софтуер и който клиент оперира на територията на Република България и Дания успяхме да изготвим Политика за защита на личните данни, която […]

 

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки от класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите

За нас е удоволствие да съобщим, че в края на май 2020 година регистрирахме комбинирана марка на Европейския съюз за стоки от класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клинетът, който е притежател на марката се свърза с нас през декември 2019 година и ни възложи регистрацията на марката. На […]

 

Изготвихме две Политики за защита на личните данни за наш клиент

През май 2020 година ни беше възложено изготвянето на две Политики за защита на личните данни за два сайта, чиито притежатели осъществяват дейност по организиране на събития. Изчерпателните Политики за защита на личните данни, които изготвихме бяха одобрени от клиента и съдържат необходимата инфомация, която следва да се предостави съгласно изискванията на чл.13 от Регламент […]

 

Регистрирахме словна национална марка за услуги от клас 37 на Ницската класификация на стоките и услугите

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на словна национална марка за строителство и ремонт на сгради, които услуги попадат в клас 37 от Ницската класификация на стоките и услугите. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено становище. Също така, предоставихме информация на клиента за […]

 

Регистрирахме комбинирана национална марка за услуги от клас 35 на Ницската класификация на стоките и услугите

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана национална марка за търговия на мобилни телефони и части и аксесоари за мобилни телефони, които услуги попадат в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено становище. […]

 

Изготвихме договор за конфиденциалност за наш клиент

През юли 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните четири години сме работили по редица различни проекти, сред които: изготвяне на множество различни договори, регистрация на търговска марка, регистрация на промишлен дизайн, внедряване на Регламент (ЕС) 679/2016 (GDPR) от правна страна и други. Този път клиентът ни отново реши да ни […]

 

Изготвихме четири Политики за поверителност за наши клиенти

В периода май 2020 година – юли 2020 година изготвихме четири Политики за защита на личните данни (или т.нар. Политики за поверителност) за четири различни уеб сайта, а именно: за уеб сайт за поръчка на здравословна кухня, който уеб сайт има българска и английска версия, поради което Политиката за поверителност беше изготвена както на български, […]

 

Регистрирахме комбинирана национална марка за услуги от клас 37 на Ницската класификация на стоките и услугите

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана национална марка за строителство и ремонт на сгради, които услуги попадат в клас 37 от Ницската класификация на стоките и услугите. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено становище. Също така, предоставихме информация на клиента за […]

 

Изготвихме Политика за поверителност и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на компютри

През юни 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на Политика за защита на личните данни и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на компютри. Документите следва да бъдат изготвени на български език. Клиентът ни предостави достъп до електронния магазин, а също така и изчерпателна информация относно срокове […]