Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в класове 9 и 11 от Ницската класификация

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на търговска марка за стоки в класове 9 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае да използва марката на територията на няколко страни-членки на ЕС, поради което го посъветвахме да регистрира марка на Европейския съюз. Запознахме клиента […]

 

Изготвихме Политика за поверителност и Политика относно бисквитките

През май 2020 година наш клиент, който е собственик на платформа за електронни магазини ни възложи изготвянето на Политика за поверителност и Политика относно бисквитките за платформата на български език. Клиентът ни предостави необходимата информация, а също така и достъп до платформата, за да може да изготвим документите. Изготвените от нас документи бяха одобрени от […]

 

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в клас 5 от Ницската класификация на стоките и услугите

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, който беше изработил комбинирана търговска марка (състояща се от словен и фигуративен елемент) и ни възложи регистрацията на марката като марка на ЕС, която ще има действие на територията на всички страни-членки на ЕС. Марката следва да бъде заявена за регистрация за стоки от клас 5 […]

 

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет за наш клиент

През април 2020 година с нас се свърза нов клиент, който е собственик на физически и електронен магазин за продажба на цветя и подаръци. Тъй като клиентът ни е извършил цялостен редизайн на електронния магазин, той се обърна към нас за изготвяне на пълния комплект от документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет, а […]

 

Изготвихме договор за реклама за наш клиент

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година работим по различни проекти. Клиентът ни възложи изготвянето на договор за реклама, тъй като желае да уреди правоотношенията си с лицата, които ще рекламират продуктите, които произвежда. Беше ни предоставена изчерпателна информация относно клаузите, които клиентът ни желае да залегнат […]

 

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка за стоки в класове 3 и 25 от Ницската класификация

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по няколко проекта. Клиентът ни предостави комбинирана марка и ни възложи да извършим предварително проучване за територията на Република България за стоки от класове 3 и 25 на Ницската класификация на стоките и услугите. След като извършихме проучването, […]

 

Изготвихме договор за сътрудничество на английски език

През април 2020 година с нас се свърза клиент, за когото през последните три години сме изготвяли различни договори. Този път клиентът отново ни потърси във връзка с изготвяне на договор: договор за сътрудничество на английски език. Клиентът ни беше изготвил пълно описание на клаузите, които желае да бъдат включени в договора, за да се […]

 

Изготвихме договор за изработка за наш клиент

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Този път клиентът ни възложи изготвянето на договор за изработка, с който договор да бъдат уредени правоотношенията с негов съконтрагент. Нашият клиент е Възложител, а съконтрагентът – Изпълнител. Клиентът ни предостави подробна информация относно клаузите, […]

 

Изготвихме договор за възлагане на услуга на английски език за наш клиент

През април 2020 година с нас се свърза клиент, с когото работим за първи път и ни възложи изготвянето на договор за възлагане на услуга на английски език. Клиентът ни предоставя хостинг услуги и следва да бъде изготвен договор, с който да урежда отношенията си с негови клиенти по отношение на предоставяните услуги. Клиентът ни […]

 

Внедрихме Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна за клиент занимаващ се с търговия на стоки

През април 2020година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на стоки чрез електронен магазин. Беше ни възложено да изготвим целия комплект от документи за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Клиентът ни оказа пълно съдействие чрез попълването на въпросник, след което се заехме с изготвянето на […]