Проекти

Проекти през месец август 2020 година

септември 17, 2020

от

През месец август 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие.

  1. За наш клиент, който се занимава с разработка на компютърен софтуер и който клиент оперира на територията на Република България и Дания успяхме да изготвим Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016, Политика относно бисквитките и договор за аутсорсинг. Всички документи бяха изготвени на английски език в уговорения срок и бяха одобрени от нашия клиент.
  2. За наш клиент, който се занимава с разпространение на компютърен софтуер и който клиент оперира на територията на Република България успяхме да изготвим Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин. Всички документи бяха изготвени на български и английски език в уговорения срок и бяха одобрени от нашия клиент.
  3. За наш клиент, който оперира на територията на САЩ успяхме да регистрираме национална марка в Патентното ведомство за услуги в клас 42 от Ницската класификация на стоките и услугите. Заявката за регистрация на марката подадохме през март 2020 година, а марката беше регистрирана през август 2020 година.
  4. За наш клиент, с който сме работили по множество проекти през последните четири години успяхме да регистрираме марка на Европейския съюз за услуги в класове 28 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите. Заявката за регистрация на марката подадохме през септември 2019 година, а марката беше регистрирана през август 2020 година.
  5. За наш клиент успяхме да регистрираме марка на Европейския съюз за услуги в класове 20, 25 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите. Заявката за регистрация на марката подадохме през януари 2020 година, а марката беше регистрирана през август 2020 година.
  6. За наш клиент успяхме да регистрираме национална марка в Патентното ведомство за услуги в клас 45 от Ницската класификация на стоките и услугите. Заявката за регистрация на марката подадохме през януари 2020 година, а марката беше регистрирана в края на юли 2020 година.
  7. За наш клиент, който се занимава с регистрация на МПС-та успяхме да изготвим Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016 на български език.
error: Content is protected !!