Проекти

Проекти

Изготвихме политики за поверителност и политики относно бисквитките за наш клиент
февруари 28, 2020 в Проекти

от

През февруари 2020 година ни потърси отново клиент, с когото преди около две години сме работили по други проекти. Този път клиентът ни възложи изготвянето на две политики за поверителност (политики за защита на личните данни), които да предоставят информация на физическите[...]
Регистрирахме едноличен търговец за наш клиент
февруари 28, 2020 в Проекти

от

През февруари 2020 година ни потърси нов клиент, който ни ангажира с регистрацията на едноличен търговец. Направихме среща с клиента, който ни предостави цялата необходима информация, за да може да изготвим необходимите документи за регистраця на едноличен търговец. Изготвихме документите, които бяха[...]
Извършихме предварително проучване на словна марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и улслугите
февруари 17, 2020 в Проекти

от

През февруари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на предварително проучване на словна марка за услуги, които попадат в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае да регистрира марка на Европейския съюз.[...]
Извършихме предварително проучване на словна марка
февруари 14, 2020 в Проекти

от

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на предварително проучване на словна марка за стоки в класове 9 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае да регистрира марка на Европейския съюз.[...]
Регистрирахме словна национална марка за услуги в клас 41 от Ницската класификация
февруари 11, 2020 в Проекти

от

През декември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти като този път ни възложи регистрацията на словна национална марка за услуги в клас 41 от Ницската класификация. Преди да заявим марката за[...]
Изготвихме две Политики за защита на личните данни за мобилни приложения
февруари 03, 2020 в Проекти

от

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, на когото преди около две години изготвихме пълния пакет от документи за внедряване на GDPR от правна страна. Този път клиентът ни потърси, тъй като е разработил две мобилни приложения, които ще предлага[...]
Договорихме споразумение за съвместно съществуване на сходни марки
януари 28, 2020 в Проекти

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който самостоятелно е подал заявка за регистрация на марка на Европейския съюз и е получил предупредително писмо, че ще бъде подадена опозиция в предвидения срок, в случай че заявката не бъде оттеглена. Клиентът[...]
Изготвихме споразумение за защита на търговската тайна на български език и английски език и договор за услуги на английски език
януари 20, 2020 в Проекти

от

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, с когото преди около година сме работили и по друг проект. Клиентът ни реши отново да се довери на нас, този път във връзка с изготвянето на споразумение за защита на търговска тайна,[...]
Изготвихме договор за изработка за наш клиент
януари 16, 2020 в Проекти

от

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с когото сме работили по няколко проекта през последните две години и този път ни беше възложено да изготвим договор за изработка. Клиентът ни предостави цялата информация, която ни е необходима за изготвянето[...]
Оказахме правно съдействие на най-големия полски електронен магазин за продажба на аксесоари за мобилни телефони за установяване на дейността му в България
януари 10, 2020 в Проекти

от

През ноември 2019 година с нас се свърза най-големият полски електронен магазин за продажба на аксесоари за мобилни телефони и пожела да работи с нас във връзка установяване на дейността му в България. Клиентът ни има намерение да изгради електронен магазин за[...]