Записите от Krasimira Kadieva

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет за наш клиент

През април 2020 година с нас се свърза нов клиент, който е собственик на физически и електронен магазин за продажба на цветя и подаръци. Тъй като клиентът ни е извършил цялостен редизайн на електронния магазин, той се обърна към нас за изготвяне на пълния комплект от документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет, а […]

Изготвихме договор за реклама за наш клиент

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година работим по различни проекти. Клиентът ни възложи изготвянето на договор за реклама, тъй като желае да уреди правоотношенията си с лицата, които ще рекламират продуктите, които произвежда. Беше ни предоставена изчерпателна информация относно клаузите, които клиентът ни желае да залегнат […]

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка за стоки в класове 3 и 25 от Ницската класификация

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по няколко проекта. Клиентът ни предостави комбинирана марка и ни възложи да извършим предварително проучване за територията на Република България за стоки от класове 3 и 25 на Ницската класификация на стоките и услугите. След като извършихме проучването, […]

Патентното ведомство на Република България с нова интернет страница

На 15.05.2020 година Патентното ведомство на Република България пусна изцяло обновения си уеб сайт, който е с изцяло нов интерфейс. В новия сайт се съдържа/т: информация за Патентното ведомство на Република България; подробна информация за всички обекти на индустриална собственост (най-важното за съотвтния обект на ИС, законодателство, процедура по заявяване, бланки и указания, практика и […]

Изготвихме договор за сътрудничество на английски език

През април 2020 година с нас се свърза клиент, за когото през последните три години сме изготвяли различни договори. Този път клиентът отново ни потърси във връзка с изготвяне на договор: договор за сътрудничество на английски език. Клиентът ни беше изготвил пълно описание на клаузите, които желае да бъдат включени в договора, за да се […]

Изготвихме договор за изработка за наш клиент

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Този път клиентът ни възложи изготвянето на договор за изработка, с който договор да бъдат уредени правоотношенията с негов съконтрагент. Нашият клиент е Възложител, а съконтрагентът – Изпълнител. Клиентът ни предостави подробна информация относно клаузите, […]

Изготвихме договор за възлагане на услуга на английски език за наш клиент

През април 2020 година с нас се свърза клиент, с когото работим за първи път и ни възложи изготвянето на договор за възлагане на услуга на английски език. Клиентът ни предоставя хостинг услуги и следва да бъде изготвен договор, с който да урежда отношенията си с негови клиенти по отношение на предоставяните услуги. Клиентът ни […]

Внедрихме Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна за клиент занимаващ се с търговия на стоки

През април 2020година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на стоки чрез електронен магазин. Беше ни възложено да изготвим целия комплект от документи за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Клиентът ни оказа пълно съдействие чрез попълването на въпросник, след което се заехме с изготвянето на […]

Регистрация на сертификатна марка на Европейския съюз

Въведение Качеството на стоките и услугите е от основно значение при избора им вследствие на голямото разнообразие от стоки и услуги, предлагани на пазара. Това произтича от необходимостта от идентифициране и гарантиране на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики и съответствие с конкретни стандарти. […]

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

През март 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на договор за сътрудничество на български език, тъй като клиентът ни желае да уреди отношенията си с другата страна, като уговорките бъдат скрепени с договор между страните. Клиентът ни предостави информацията, която изискахме, за да може да изготвим един изчерпателен договор за […]