Записите от Krasimira Kadieva

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки от клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите

За нас е удоволствие да съобщим, че в края на юни 2020 година регистрирахме комбинирана марка на Европейския съюз за стоки от клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клинетът, който е притежател на марката се свърза с нас през февруари 2020 година и ни възложи регистрацията на марката. На първо място избрахме […]

Внедрихме Регламент 679/2016 за клиент занимаващ се с производство на камини

През май 2020 година с нас се свърза клиент занимаващ се с производство на камини, с когото преди това сме работили и по други проекти и ни възложи внедряването на Регламент 679/2016 от правна страна. След като клиентът ни попълни изпратения от нас въпросник се заехме с изготвянето на документите, които са необходими за съответсвие […]

Изключения от право на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект

Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, […]

Мониторинг на марка

Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Поради това услугата мониторинг на търговска марка е изключително важна услуга, от която е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка, тъй като експертите в Патентното ведомство не извършват служебна проверка за […]

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в класове 9 и 11 от Ницската класификация

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на търговска марка за стоки в класове 9 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае да използва марката на територията на няколко страни-членки на ЕС, поради което го посъветвахме да регистрира марка на Европейския съюз. Запознахме клиента […]

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия

С проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия са предложени изменения и допълнения в Закона за електронната търговия. Целта е да се осигури необходимата правна рамка на национално ниво за ефективното прилагане на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2019/1150 относно насърчаването на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн […]

На 10 юни 2020 година се проведе уебинар на тема „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“

На 10 юни 2020 година Enterprise Europe Network към БТПП организира уебинар на тема „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“, който предизвика голям интерес както от страна на бизнеса, а също така и от специалисти в областта. Участниците имаха възможност да задават въпроси и бяха запознати с разпоредбите на Закона за защита […]

Изготвихме Политика за поверителност и Политика относно бисквитките

През май 2020 година наш клиент, който е собственик на платформа за електронни магазини ни възложи изготвянето на Политика за поверителност и Политика относно бисквитките за платформата на български език. Клиентът ни предостави необходимата информация, а също така и достъп до платформата, за да може да изготвим документите. Изготвените от нас документи бяха одобрени от […]

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в клас 5 от Ницската класификация на стоките и услугите

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, който беше изработил комбинирана търговска марка (състояща се от словен и фигуративен елемент) и ни възложи регистрацията на марката като марка на ЕС, която ще има действие на територията на всички страни-членки на ЕС. Марката следва да бъде заявена за регистрация за стоки от клас 5 […]

Патентно ведомство на Република България внедри нови електронни услуги в Портала за електронни услуги

От 1.06.2020 година в Портала за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България са въведени нови електронни услуги, които са свързани с възможността за подаване по електронен път на искания за вписване на прехвърляне, промяна на име и/или адрес, лицензионен договор, особен залог, обезпечение и включване в масата на несъстоятелността на патенти за изобретения, […]