Записите от Krasimira Kadieva

Световният ден на интелектуалната собственост тази година е посветен на зелените иновации

Всяка година, на 26-ти април се провежда Световният ден на интелектуалната собственост. Целта на честването на Световния ден на ИС е „да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял […]

Промени в Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България

С Постановление № 65 на Министерския съвет от 10 април 2020 година, което е обнародвано в бр. 36 на Държавен вестник от 14 април 2020 година, е променена Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България. Постановлението е достъпно на следния адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147471 .

Изготвихме споразумение за защита на търговска тайна на български и английски език за наш клиент

През февруари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни нае да изготвим споразумение за защита на търговска тайна на български и английски език, тъй като ще разкрива търговска тайна на съконтрагент по договор за възлагане. Споразумението, което изготвихме беше одобрено от клиента и има следното съдържание: Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна); […]

Изготвихме Общи условия за ползване на електронен магазин, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките

През април 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните две години сме работбили по няколко други проекта. Този път клиентът ни е разработил електронен магазин за търговия с козметика и ни възложи изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на български език, които да бъдат публикувани в сайта, […]

Изготвихме Общи условия за ползване на платформа за публикуване на промоции, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките

През април 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет, и по-конкретно: Общи условия за ползване на платформа за публикуване на промоции, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките на български език. В хода на работата, кореспонденцията беше водена както по имейл, така […]

Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин на български и английски език за наш клиент

През март 2020 година с нас се свърза клиент, с който през последните години сме работили по редица проекти, като този път ни потърси във връзка с изготвянето на Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на хранителни стоки, на български и английски език, които ще […]

До 30% отстъпка от цената на всички услуги по случай Световния ден на интелектуалната собственост. Офертата е валидна до края на април 2020 година.

Всяка година, на 26-ти април се провежда Световният ден на интелектуалната собственост. По този повод, до края на април 2020 година, ще имате възможност да получите до 30% отстъпка от цената на всички услуги. Повече информация относно предлаганите услуги можете да намерите в раздел „Услуги“. Целта на честването на Световния ден на ИС е „да […]

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) предупреждава за подвеждащи фактури

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) публикува на уеб сайта си информация относно нова измама, която се разпространява напоследък. Измамата включва изпращането до заявители на марки на Европейския съюз на фалшиво решение на EUIPO и искане за плащане на такса за регистрация на марка на ЕС. Във фалшивото решение е използвано логото, името и […]

Изготвихме уведомление за преустановяване на нарушение на договор

През март 2020 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по няколко проекта. Клиентът ни възложи изготвянето на уведомление за преустановяване на нарушение на договор за услуги. В уведомлението за преустановяване на нарушение на договора описахме фактическата обстановка и предоставихме на нарушителя срок от две седмици, в който да преустанови […]

Проверка на търговска марка

Вашата търговска марката е един от най-важните активи и вие започвате да инвестирате в него още преди да сте я регистрирали и започнали да използвате. Затова, не е препоръчително да се създава марка, която е идентична или сходна на друга марка. Малка част от неблагоприятните последици от регистрацията на сходна марка са загубеното доверие на […]