Записите от Krasimira Kadieva

Изготвихме две Политики за защита на личните данни за наш клиент

През май 2020 година ни беше възложено изготвянето на две Политики за защита на личните данни за два сайта, чиито притежатели осъществяват дейност по организиране на събития. Изчерпателните Политики за защита на личните данни, които изготвихме бяха одобрени от клиента и съдържат необходимата инфомация, която следва да се предостави съгласно изискванията на чл.13 от Регламент […]

Регистрирахме словна национална марка за услуги от клас 37 на Ницската класификация на стоките и услугите

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на словна национална марка за строителство и ремонт на сгради, които услуги попадат в клас 37 от Ницската класификация на стоките и услугите. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено становище. Също така, предоставихме информация на клиента за […]

Регистрирахме комбинирана национална марка за услуги от клас 35 на Ницската класификация на стоките и услугите

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана национална марка за търговия на мобилни телефони и части и аксесоари за мобилни телефони, които услуги попадат в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено становище. […]

Изготвихме договор за конфиденциалност за наш клиент

През юли 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните четири години сме работили по редица различни проекти, сред които: изготвяне на множество различни договори, регистрация на търговска марка, регистрация на промишлен дизайн, внедряване на Регламент (ЕС) 679/2016 (GDPR) от правна страна и други. Този път клиентът ни отново реши да ни […]

Изготвихме четири Политики за поверителност за наши клиенти

В периода май 2020 година – юли 2020 година изготвихме четири Политики за защита на личните данни (или т.нар. Политики за поверителност) за четири различни уеб сайта, а именно: за уеб сайт за поръчка на здравословна кухня, който уеб сайт има българска и английска версия, поради което Политиката за поверителност беше изготвена както на български, […]

Регистрирахме комбинирана национална марка за услуги от клас 37 на Ницската класификация на стоките и услугите

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана национална марка за строителство и ремонт на сгради, които услуги попадат в клас 37 от Ницската класификация на стоките и услугите. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено становище. Също така, предоставихме информация на клиента за […]

Общите условия за ползване на уеб сайт и политиката за поверителност обект на авторко право ли са?

Въведение Изготвянето и поддържането на актуални документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия за ползване на уеб сайт/електронен магазин/платформа/мобилно приложение, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките) е предпоставка за успешното развитие на всеки един бизнес, а също така се явява и едно от задълженията на собственика на интернет страницата/електронния […]

Изготвихме Политика за поверителност и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на компютри

През юни 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на Политика за защита на личните данни и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на компютри. Документите следва да бъдат изготвени на български език. Клиентът ни предостави достъп до електронния магазин, а също така и изчерпателна информация относно срокове […]

Изготвихме Политика относно бисквитките за наш клиент

През май 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на Политика относно бисквитките, тъй като интернет страницата, която е разработил в областта на туризма използва бисквитки и в изпълнение на законовите изисквания, следва да се изговти и публикува на сайта Политика относно бисквитките. Клиентът ни предостави необходимата за изготвянето на този […]

Изготвихме необходимите документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет за наш клиент

През юни 2020 година с нас се свърза клиент, който преди няколко месеца ни възложи внедряването на Регламент (ЕС) 679/2016 от правна страна. Този път клиентът ни се свърза с нас във връзка с изготвяне на необходимите документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет (Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките, Общи […]