Записите от Krasimira Kadieva

Патентното ведомство пусна е-калкулатор за такси

На 14.07.2020 година Патентното ведомство на Република България пусна електронен калкулатор за изчисляване на държавните такси, които се дължат към ведомството за различни услуги, които се предоставят по електронен път. Калкулаторът е достъпен на интернет страницата на ведомството и включва изчисляване на таксите за 52 услуги, като се предвижда поетапно да бъде разширен чрез прибавяне […]

Съдът на ЕС отмени Споразумението EU-US Privacy Shield за трансфер на данни

На 16.07.2020 година Съдът на ЕС излезе с решение, с което отмени Споразумението EU-US Privacy Shield за трансфер на данни. В решението се обявява недействително Решението на ЕК относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Мотивите за отмяна са, че личните данни на европейските граждани не са достатъчно защитени от неправомерно […]

Изготвихме Политика за защита на личните данни

През май 2020 година изготвихме Политика за поверителност (или т.нар. Политика за защита на лични данни) за клиент, който се занимава с търговия на мебели. Документът, който изготвихме и предоставихме на клиента беше публикуван на уеб сайта, в който се предлагат мебеите и съдържа цялата информация, която следва да се предостави съгласно изискванията на чл.13 […]

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки от клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите

За нас е удоволствие да съобщим, че в края на юни 2020 година регистрирахме комбинирана марка на Европейския съюз за стоки от клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клинетът, който е притежател на марката се свърза с нас през февруари 2020 година и ни възложи регистрацията на марката. На първо място избрахме […]

Внедрихме Регламент 679/2016 за клиент занимаващ се с производство на камини

През май 2020 година с нас се свърза клиент занимаващ се с производство на камини, с когото преди това сме работили и по други проекти и ни възложи внедряването на Регламент 679/2016 от правна страна. След като клиентът ни попълни изпратения от нас въпросник се заехме с изготвянето на документите, които са необходими за съответсвие […]

Изключения от право на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект

Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, […]

Мониторинг на марка

Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Поради това услугата мониторинг на търговска марка е изключително важна услуга, от която е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка, тъй като експертите в Патентното ведомство не извършват служебна проверка за […]

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в класове 9 и 11 от Ницската класификация

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на търговска марка за стоки в класове 9 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае да използва марката на територията на няколко страни-членки на ЕС, поради което го посъветвахме да регистрира марка на Европейския съюз. Запознахме клиента […]

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия

С проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия са предложени изменения и допълнения в Закона за електронната търговия. Целта е да се осигури необходимата правна рамка на национално ниво за ефективното прилагане на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2019/1150 относно насърчаването на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн […]

На 10 юни 2020 година се проведе уебинар на тема „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“

На 10 юни 2020 година Enterprise Europe Network към БТПП организира уебинар на тема „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“, който предизвика голям интерес както от страна на бизнеса, а също така и от специалисти в областта. Участниците имаха възможност да задават въпроси и бяха запознати с разпоредбите на Закона за защита […]