Записите от Krasimira Kadieva

Регистрирахме национална марка за стоки в класове 7 и 12 от Ницската класификация

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана марка за стоки, които попадат в класове 7 и 12 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае марката да има действие на територията на Република България, поради което регистрационната процедура ще протече пред Патентното ведомство на Република […]

Регистрирахме комбинирана национална марка за стоки и услуги в класове 3, 5 и 29 от Ницската класификация

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана национална марка за стоки и услуги в класове 3, 5 и 29 от Ницската класификация. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено становище. Предоставихме информация на клиента за регистрационната процедура, както и брошура и електронна […]

Изготвихме споразумение за защита на търговска тайна на английски език

През юли 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните три години сме работили по редица проекти, най-вече свързани с ревизия и изготвяне на различни видове граждански и търговски договори. Този път нашият клиент отново се свърза с нас във връзка с изготвянето на споразумение за защита на търговска тайна на английски […]

Изготвихме Общи условия за ползване на мобилно приложение и Политика за поверителност на английски език за наш клиент

През юли 2020 година с нас се свърза клиент, който е разработил мобилно приложение пригодено за двете най-популярни мобилни операционни системи iOS and Android и желае да го предлага на потребителите чрез Apple Store и Google Play. Следователно трябва да бъдат изготвени Политика за защита на личните данни и Общи условия за ползване на мобилното […]

Връщане на стока закупена от електронен магазин

Въведение Настоящата статия ще разгледа подробно процедурата и условията, при които стоки закупени от електронен магазин могат да бъдат върнати в предвидения в Закона за защита на потребителите 14-дневен срок. Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския […]

Патентното ведомство пусна е-калкулатор за такси

На 14.07.2020 година Патентното ведомство на Република България пусна електронен калкулатор за изчисляване на държавните такси, които се дължат към ведомството за различни услуги, които се предоставят по електронен път. Калкулаторът е достъпен на интернет страницата на ведомството и включва изчисляване на таксите за 52 услуги, като се предвижда поетапно да бъде разширен чрез прибавяне […]

Съдът на ЕС отмени Споразумението EU-US Privacy Shield за трансфер на данни

На 16.07.2020 година Съдът на ЕС излезе с решение, с което отмени Споразумението EU-US Privacy Shield за трансфер на данни. В решението се обявява недействително Решението на ЕК относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Мотивите за отмяна са, че личните данни на европейските граждани не са достатъчно защитени от неправомерно […]

Изготвихме Политика за защита на личните данни

През май 2020 година изготвихме Политика за поверителност (или т.нар. Политика за защита на лични данни) за клиент, който се занимава с търговия на мебели. Документът, който изготвихме и предоставихме на клиента беше публикуван на уеб сайта, в който се предлагат мебеите и съдържа цялата информация, която следва да се предостави съгласно изискванията на чл.13 […]

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки от клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите

За нас е удоволствие да съобщим, че в края на юни 2020 година регистрирахме комбинирана марка на Европейския съюз за стоки от клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клинетът, който е притежател на марката се свърза с нас през февруари 2020 година и ни възложи регистрацията на марката. На първо място избрахме […]

Внедрихме Регламент 679/2016 за клиент занимаващ се с производство на камини

През май 2020 година с нас се свърза клиент занимаващ се с производство на камини, с когото преди това сме работили и по други проекти и ни възложи внедряването на Регламент 679/2016 от правна страна. След като клиентът ни попълни изпратения от нас въпросник се заехме с изготвянето на документите, които са необходими за съответсвие […]