Регистрация на марка на Европейския съюз

 

Търговската марката е лицето на всеки бизнес и като такава, тя трябва да бъде уникална и разпознаваема, което да позволи на нейния притежател да отличи стоките и/или услугите, които произвежда или предоставя от останалите такива на пазара. Изключително важно е да знаете, че ако оперирате на европейския пазар, то регистрацията на Европейска търговска марка, която да брандира Вашите стоки или услуги, е ефикасен и надежден начин за да получи Вашият бизнес закрила срещу нелоялна конкуренция или недобросъвестни действия от страна на трети лица. Основното предимство, което ще получите с регистрацията на марка на Европейския съюз е, че действието й се разпрострира на територията на всички държави членки на ЕС. Това означава, че никой в рамките на Европейския съюз няма право да използва идентична или сходна на Вашата марка за стоките и/или услугите, за които тя ще бъде регистрирана.

Ако желаете да получите повече информация за регистрацията на Европейска марка, може да прочетете тук.

Обхват на услугата:
– Стратегически анализ;
– Консултация – запознаване с процедурата по регистрация на марка на Европейския съюз;
– Предоставяне на специално изготвена брошура съдържаща важна информация за марката на Европейския съюз;
– Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел избягване нарушаване на права;
– Изготвяне на подробно становище, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в марката преди заявяването й с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки;
– Анализ на търговската марка съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1001 и предоставяне на резултатите от проведения анализ;
– Съдействие при избора на стоки и услуги и предлагане на адекватен диапазон, за които да се заяви марка на Европейския съюз;
– Попълване на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз;
– Заплащане на държавни такси;
– Провеждане на процедурата по регистрация – представителство пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
– Навременна комуникация с клиента относно хода на регистрационната процедура на марка на Европейския съюз;
– Получаване на свидетелство за регистрация на марка на Европейския съюз;
– Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на марката на Европейския съюз.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Такси:
Държавни такси за регистрация на марка на Европейския съюз:
– за един клас стоки/ услуги – 850 евро;
– за два класа стоки/услуги – 900 евро;
– за всеки следващ клас стоки/ услуги след втория – по 150 евро на клас.

Адвокатски хонорар за регистрация на марка на Европейския съюз: Моля да се свържете с нас, за да получите повече информация относно адвокатския хонорар за регистрация на марка на Европейския съюз.

"*" indicates required fields

Max. file size: 30 MB.
error: Content is protected !!