РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА МАРКА

 

Търговската марката е лицето на всеки бизнес и като такава, тя трябва да бъде уникална и разпознаваема, което да позволи на нейния притежател да отличи стоките и/или услугите, които произвежда или предоставя от останалите такива на пазара. Разбира се, важна предпоставка за един успешен бизнес е марката да бъде регистрирана, което от своя страна да даде правна възможност на нейния притежател да се защитава срещу нелоялна конкуренция или някои недобросъвестни лица, които да се възползват от вече създадената разпознаваемост на марката за свое облагодетелстване. Чрез тази регистрация, Вие ще получите национална защита на територията на Република България, с което да можете необезпокоявано да продължите успешното развиване на бизнес дейността си.

Ако желаете да получите повече информация за регистрацията на национална марка, може да прочетете тук.

Обхват на услугата:
– Стратегически анализ;
– Консултация – запознаване с процедурата по регистрация на търговска марка;
– Предоставяне на специално изготвена брошура съдържаща важна информация за марките;
– Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на права;
– Изготвяне на подробно становище, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в търговската марка преди заявяването й с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки;
– Анализ на търговската марка съгласно изискванията на Закона за марките и географските означения и предоставяне на резултатите от проведения анализ;
– Съдействие при избора на стоки и услуги и предлагане на адекватен диапазон, за които да се заяви търговската марка;
– Попълване на заявката за регистрация на марка;
– Заплащане на държавни такси;
– Подаване на документите в Патентното Ведомство на Република България;
– Провеждане на процедурата по регистрация на търговската марка – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
– Навременна комуникация с клиента относно хода на регистрационната процедура;
– Получаване на свидетелство за регистрация на търговска марка;
– Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на търговската марка.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Такси:
Държавни такси за регистрация на национална марка:
– до три класа стоки/ услуги – 570 лева;
– за всеки следващ клас стоки/ услуги – 30 лева.

Адвокатски хонорар за регистрация на една национална марка: Моля да се свържете с нас, за да получите повече информация относно адвокатския хонорар за регистрация на национална марка.

"*" indicates required fields

Max. file size: 30 MB.
error: Content is protected !!