Записите от Пънар Кязим

Авторските права – как да ги защитим допълнително

Авторското право, по закон, възника автоматично за произведенията на литературата, науката и изкуството. То не подлежи на регистрация, не се изисква преминаване на административна процедура за възникването на правата, нито има нужда от формализиране на закрилата. Именно това възбужда у някои автори едно леко съмнение за сигурността на авторските им права. Когато не се притежава […]

Има ли интелектуална собственост след изкуствения интелект?

Днес изкуственият интелект заема централно място в злободневните теми. Някои се страхуват от него и предвиждат, че ще завладее света. Други го приветстват като нещо, което ще промени света към по-добро. Трети все още не са изградили в себе си ясна представа какво мислят и как възприемат изкуствения интелект. Друга тема, чиято актуалност се увеличава […]

Creative Commons – когато творците не искат всички права да са запазени

Светът на интелектуалната собственост е изключително интересен, безкраен и, може да се каже, всеобхватен. В него има както правила, така и изключения. Но какво ако правилата започнат да се превръщат в изключения, а изключенията в правила? Звучи непонятно и нетипично за една сериозна система, като системата на интелектуалната собтсвеност, но може би това е пътят, […]

Традиционните знания – скритотo икономическо богатство

Това, което превръща една нация в такава, което е коренът на един народ, това са битът и културата, които век след век, поколение след поколение се наследяват. Без тях, без традиционните знания, един народ не може да съществува като такъв, а една нация няма от какво да бъде обединена. Има нации и нации- тоест такива […]

Предимства и недостатъци на различните форми на закрила на интелектуалната собственост

Системата на интелектуалната собственост е изключително богата откъм обекти и начини на закрила. След некратко историческо развитие, към настоящия момент тя е достигнала до състояние, което позволява разгръщане на една много обширна закрила за различните обекти на човешката креативност, иновативност и творчество. И дори там, където няма възможност за формална и обективна закрила, системата на […]

Имитацията по чл.35 от Закона за защита на конкуренцията

Имитацията – все по-нарастващ проблем в национален и световен план, достигнал до размерите буквално на феномен. Стотици законодателства по цял свят, десетки международни споразумения и конвенции, хиляди гръмко разисквани казуси свързани с имитацията и все пак пътят на това престъпление срещу интелектуалната собственост не може да се пресече. Въпреки, че се конституира като престъпление, то […]