Новини

2022-ра беше много успешна година за фонда Ideas Powered SME Fund на Службата на ЕС за интелектуална собственост

януари 21, 2023

от

За Фонда Ideas Powered SME Fund на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) 2022-ра беше една много успешна година, тъй като бяха подадени общо 22 479 заявки от 21 967 МСП от 27 държави от ЕС, което е почти два пъти повече от броя на заявките, получени през предходната 2021 година. Повечето от МСП заявиха безвъзмездни средства за търговски марки и дизайни (21 504). Най-голям брой заявления са подадени от Испания (3 622), следвана от Полша (2 764), Италия (2 429), Франция (1 855) и Германия (1 780).

Исканията за отпускане на безвъзмездна помощ за регистрация на търговски марки, дизайни и патенти са най-вече от дружества, работещи в сектора на услугите, следвани от тези в сектора на търговията на едро и дребно и в производствения сектор. Фондът е отворен за всички микро, малки и средни предприятия, установени в Европейския съюз. Инициативата се провежда от януари 2021 година и до момента са отпуснати средства по общо 33 385 заявления. Фондът ще подпомага МСП до края на 2024 година, като през 2023 година ще бъде отворен от 23.01.2023 година до 15.12.2023 година. Повече информация за инициативата е налична в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% от държавните такси при регистрация на търговска марка, дизайн или патент през 2022-2024 година“. С удовослтвие ще ви предоставим информация относно процедурата, както и при регистрацията на вашата марка и/или дизайн, а също така ще извършим процедурата по кандидатстване за безвъзмездни средства от ваше име, в случай че ни наемете при регистрацията на вашата търговска марка или промишлен дизайн.

error: Content is protected !!