Новини

Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година

декември 22, 2021

от

Ideas Powered for Business SME Fund, който беше учреден в края на 2020 година ще предоставя безвъзмезднa финансова помощ за регистрация на търговски марки, дизайни и патенти и в периода 2022-2024 година. Фондът е предназначен за предприятия, които възнамеряват да защитят своите търговски марки и/или промишлени дизайни на национално, регионално, ЕС или международно ниво, а патентите на национално ниво. Имаме удоволствието да съобщим, че през 2021 година имахме възможност да заявим за регистрация множество марки на наши клиенти, които участваха в процедурата по възстановяване на 50% от държавните такси. Този път (в периода 2022-20224 година) помощта е значително по-висока, като Фондът ще възстанови 75% от държавните такси за заявки за регистрация на марки и дизайни на национално, регионални или европейско ниво.

В какво се изразява безвъзмездната помощ през 2022-2024 година?

Помощта ще се състои под формата на възстановяване на:

– 75% от държавните такси за заявки за регистрация на марки и дизайни на национално, регионални или европейско ниво;

– 50% от държавните такси за заявки за регистрация на марки и дизайни на международно ниво;

– 50% от държавните такси за регистрация на патент на национално ниво.

Какви са условията, за да бъде одобрено предприятието?

  • От възможността ще могат да се възползват само микро, малки, средни предприятия (МСП), както и самоосигуряващи се лица със седалище в някоя от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
  • Трябва да разполагате с удостоверение за банкова сметка от банка в PDF формат със следните данни: наименование на предприятието като титуляр на сметката и BIC/SWIFT код.

Кога можете да кандидатствате?

Кандидатстването става през 2022-2024 година, като е важно да бъде отбелязано, че през 2022 година кандидатстването ще се извършва по всяко време в периода от 10.01.2022 до 16.12.2022 година. Важно е да бъде отбелязано, че едно предприятие може да кандидатства за безвъзмездна помощ всяка година(и през 2022 година, и през 2023 година, и през 2024 година), но може да получи безвъзмездна помощ само по един път на година.

По какъв начин се подава заявка?

Кандидатстването се състои от няколко стъпки. На първо място следва да се попълни и изпрати онлайн формуляр за кандидатстване. Ще получите електронно писмо, с което се потвърждава получаването на заявлението. В случай че заявлението е одобрено, ще получите решение за отпускане на безвъзмездни средства, подписано от Службата в срок от 15 дни.

На следващо място следва да подадете заявката за регистрация на избрания от вас обект (търговска марка, промишлен дизайн или патент) и да заплатите държавните такси до четири месеца от получаване на решението за отпускане на средствата. Срокът от четири месеца може да бъде удължен еднократно с още два месеца.

Накрая, след като сте извършили плащането на дължилите държавни такси, следва да подадете заявление за възстановяване на разходите като използвате връзката в решението за отпускане на безвъзмездните средства. След одобрение на подадената информация и документи, плащането ще бъде извършено в рамките на един месец, за което ще бъдете уведомени чрез електронна поща.

В случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на 00359 882 308 670 или като направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. С удовослтвие ще ви предоставим информация относно процедурата, както и при регистрацията на вашата марка и/или дизайн, а също така ще извършим процедурата по кандидатстване за безвъзмездни средства от ваше име, в случай че ни наемете при регистрацията на вашата търговска марка или промишлен дизайн.

error: Content is protected !!