Новини

Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година

декември 22, 2021

от

Ideas Powered for Business SME Fund, който беше учреден в края на 2020 година ще предоставя безвъзмезднa финансова помощ за регистрация на търговски марки, дизайни и патенти и в периода 2022-2024 година. Фондът е предназначен за предприятия, които възнамеряват да защитят своите търговски марки и/или промишлени дизайни на национално, регионално, ЕС или международно ниво, а патентите на национално ниво. Имаме удоволствието да съобщим, че през 2021-2023 имахме възможност да заявим за регистрация множество марки на наши клиенти, които участваха в процедурата по възстановяване на 75% от държавните такси. Подаването на заявки за одобрение през 2024-та година започва на 22.01.2024 година и ще продължи до 06.12.2024 година.

В какво се изразява безвъзмездната помощ?

Помощта ще се състои под формата на възстановяване на:

– 75% от държавните такси за заявки за регистрация на марки и дизайни на национално, регионални или европейско ниво;

– 50% от държавните такси за заявки за регистрация на марки и дизайни на международно ниво;

– 50% от държавните такси за регистрация на патент на национално ниво.

Важно е да бъде отбелязано, че за регистрация на търговски марки и дизайни през 2024 година ще се отпускат по 1000 Евро на предприятие.

Какви са условията, за да бъде одобрено предприятието?

  • От възможността ще могат да се възползват само микро, малки, средни предприятия (МСП), както и самоосигуряващи се лица със седалище в някоя от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
  • Трябва да разполагате с удостоверение за банкова сметка от банка в PDF формат със следните данни: наименование на предприятието като титуляр на сметката и BIC/SWIFT код.

Кога можете да кандидатствате?

Кандидатстването през 2024 година ще се извършва по всяко време в периода от 22.01.2024 до 06.12.2024 година.

По какъв начин се подава заявка?

Кандидатстването се състои от няколко стъпки. На първо място следва да се попълни и изпрати онлайн формуляр за кандидатстване. Ще получите електронно писмо, с което се потвърждава получаването на заявлението. В случай че заявлението е одобрено, ще получите решение за отпускане на безвъзмездни средства, подписано от Службата в срок от 15 дни.

На следващо място следва да подадете заявката за регистрация на избрания от вас обект (търговска марка, промишлен дизайн или патент) и да заплатите държавните такси до два месеца от получаване на решението за отпускане на средствата. Срокът от два месеца може да бъде удължен еднократно с още два месеца.

Накрая, след като сте извършили плащането на дължилите държавни такси, следва да подадете заявление за възстановяване на разходите като използвате връзката в решението за отпускане на безвъзмездните средства. След одобрение на подадената информация и документи, плащането ще бъде извършено в рамките на един месец, за което ще бъдете уведомени чрез електронна поща.

В случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на 00359 882 308 670 или като направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. С удовослтвие ще ви предоставим информация относно процедурата, както и при регистрацията на вашата марка и/или дизайн, а също така ще извършим процедурата по кандидатстване за безвъзмездни средства от ваше име, в случай че ни наемете при регистрацията на вашата търговска марка или промишлен дизайн.

error: Content is protected !!