Новини

Фондът за МСП (Ideas Powered for Business SME Fund) относно безвъзмездна помощ за закрила на интелектуална собственост стартира на 22.01.2024 година

януари 22, 2024

от

Фондът за МСП (Ideas Powered for Business SME Fund) отвори днес (22.01.2024 година) и предлага финансова подкрепа под формата на Ваучери, за МСП, установени в Европейския съюз, за да защитят своите права на интелектуална собственост (ИС). Фондът ще подпомага МСП до края на 2024 година, като обхваща периода от 22 януари 2023 година до 6 декември 2024 година. Това е последна възможност на МСП да се възползват от възможността за възстановяване на държавните такси за закрила на ИС. Повече информация за инициативата е налична в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% от държавните такси при регистрация на търговска марка, дизайн или патент през 2022-2024 година“. С удовослтвие ще ви предоставим информация относно процедурата, както и при регистрацията на вашата марка и/или дизайн, а също така ще извършим процедурата по кандидатстване за безвъзмездни средства от ваше име, в случай че ни наемете при регистрацията на вашата търговска марка или промишлен дизайн.

error: Content is protected !!