Новини

Инструментът WIPO IP Diagnostics на СОИС за диагностика на интелектуална собственост вече с адаптация на български език.

ноември 11, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

WIPO IP Diagnostics е безплатен инструмент за самооценка на интелектуалната собственост, който е предназначен да помогне на малките и средни предприятия да идентифицират своите активи, свързани с интелектуалната собственост, и да определят как да ги защитават, управляват и използват, за да отключат нови бизнес възможности.

Диагностиката на интелектуална собственост се извършва под формата на въпросник, разделен на две нива. Първото ниво, наречено „предварителна оценка“, се състои от десет основни въпроса, касаещи предприятието, които целят да идендифицират областите които са от значение за бизнеса. В оценката на второ ниво, предприятието има възможност да отговори на по-подробни въпроси в някои от общо десет раздела, генерирани автоматично въз основа на отговорите на предварителната оценка, като например раздел „Марки“, раздел „Дизайни“, раздел „Поверителна информация“, раздел „Новаторски или иновативни продукти или процеси“ и други.

След попълването на въпросите от предварителната оценка, както и на всеки следващ раздел от втората оценка, системата автоматично генерира доклад, койдо дава насоки и допълнителна информация относно интелектуалната собственост на предприятието в зависимост от предоставените отговори. Докладите идентифицират въпросите, свързани с интелектуалната собственост, които може да са от значение за бизнеса, и предлагат полезна информация за управлението на тези права. Те могат да бъдат полезни като предварителен одит на интелектуалната собственост и представляват полезна основа за определяне на стратегията за интелектуалната собственост за бизнеса.

Достъпът до инструмента за диагностика на СОИС е свободен на сайта на Световната организация за интелектуална собственост ТУК.

error: Content is protected !!