Новини

Екипът ни ще присъства на четвъртата международна конференция за медиацията в интелектуалната собственост

септември 28, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

Апелативните състави на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO), в сътрудничество с Академията, организират четвъртото издание на Международната конференция по медиация в областта на интелектуалната собственост, която ще се проведе в централата на СЕСИС в Аликанте, Испания, както и онлайн, на 19 и 20 октомври 2023 г.

Нашият екип също ще участва във форума и заедно със заинтересовани страни от цял свят, ангажирани с медиацията и други механизми за алтернативно разрешаване на спорове в областта на интелектуалната собственост ще има възможност да се запознае с няколко основни аспекта на медицацията, а именно:

Преглед на действащото законодателство: В тази сесия ще си отговорим на въпроситепредлага ли действащото законодателство (Директивата на ЕС и Сингапурската конвенция) пълноценен набор от инструменти, готови да бъдат използвани от малки, средни и големи предприятия, както и каква е настоящата и потенциалната роля на ЕС като глобален център за посредничество в областта на интелектуалната собственост и как това би могло да бъде от полза за бизнеса на международната сцена.

Медиацията като способ за постигане на взаимно изгодно споразумение: В тази сесия ще бъде представена информация относно това какво предлага медиацията на специалисти в областта на интелектуалната собственост и бизнеса и ще се запознаем с практически опит, умения и техники, които ще ни помогнат да разберем как адвокатите и специалисти в областта на интелектуалната собственост могат да се възползват и да допринесат за извеждането на преговорите на „следващото ниво“.

Практически познания в сферата на медиацията: В тази сесия ще добием представа за практиката на медиацията в областта на интелектуалната собственост и ще чуем различни гледни точки за опита на професионалисти, занимаващи се с медиация. Ще бъдат обсъдени най-добрите практики за избягване на често срещани или непредвидени капани, както и възможностите за преодоляване на етични дилеми и културни съображения.

Технологиите и изкуствения интелект в Алтернативното решаване на спорове: В тази сесия ще се запознаем с най-съвременните технологии, предназначени да подпомагат страните при разрешаването на техните спорове.

Конференцията ще се проведе на английски език, но на разположение ще има преводачи от френски, немски, италиански и испански език, които ще осигуряват незабавен превод.

Повече информация за конференцията може да откриете тук: https://www.euipo.europa.eu/en/landing-pages/ip-mediation

error: Content is protected !!