Новини

Втората чернова на Обща практика CP14 „Марки, противоречащи на обществения ред или на приетите принципи на морала“ бе публикувана за обществено обсъждане

март 14, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

Преработеният вариант на Общата практика CP14 „Търговски марки, които противоречат на обществения ред или на общоприетите принципи на морала“ и Приложение 1 към нея бяха публикувани в края на февруари. По този начин, всички заинтересовани страни могат да я прегледат и да изпратят своите коментари за промени и допълнения към Работната Група по CP14 в следващите шест седмици, за да се постигне по-нататъшно усъвършенстване на документа.

Работната Група по CP14 е съставена от представители на десет ведомства на държави членки на ЕС, три потребителски асоциации и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

Целта на CP14 е да се установи общо разбиране на понятията за обществен ред и приети принципи на морала, както и да се постигне съгласие по общи критерии за оценка. Постигането на хармонизация в тази област ще улесни осигуряването на ефективни процеси на разглеждане и вземане на решения на територията на целия Европейски съюз.

Документите са достъпни на следния линк: https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/news/2351477

https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/news/2351477
error: Content is protected !!