Новини

Излезе монографията на д-р Пънaр Кязим „Система за финансово управление на интелектуалната собственост“

февруари 25, 2023

от

Книга

С удоволствие споделяме, че излезе монографията на д-р Пънар Кязим „Система за финансово управление на интелектуалната собственост“. Монографията представя модел, благодарение на който да може да се извлече максимума от търговски марки, промишлени дизайни, търговски тайни и изобретения. В рамките на тази система, обектите са разгледани като нематериални активи с голяма ценност, притежаващи изключително висок потенциал за генериране на положителен финансов резултат. Авторът – д-р Пънар Кязим, представя различни начини и способи за управление на конкретни обекти на интелектуалната собственост, по начин, който да позволи тяхното оптимално експлоатиране и постигане на стратегически цели чрез тяхното създаване, притежаване или придобиване.

Този ценен труд е част от нашата библиотека в кантората и препоръчваме на всички специалисти в областта на интелектуалната собственост да се запознаят с монографията, която вече е на пазара и може да бъде закупена тук. Освен на „Система за финансово управление на интелектуалната собственост“, д-р Пънар Кязим е автор и на „Авторско право в страните от Близкия изток“, както и на стотици статии и научни разработки, част от които са публикувани и на уеб сайта на кантората. Пънар Кязим е доктор по икономика, магистър по начална училищна педагогика, маркетинг и интелектуална собственост, бакалавър по маркетинг и интелектуална собственост, със специализация по европейска икономическа интеграция, дипломиран сомелиер. Научните си трудове е подплатила с над 500 международни обучения, от които са придобити 280 дипломи и сертификати.

error: Content is protected !!