Новини

Екипът ни присъства на научен форум на тема „Защита на правата на интелектуалана собственост – нарушения, място и роля на правоохранотелната система“ 

февруари 22, 2023

от

За нас е удоволствие да споделим, че на 17.02.2023 година екипът на кантората присъства на научен форум на тема „Защита на правата на интелектуалана собственост – нарушения, място и роля на правоохранотелната система“, който се проведе в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер. Научинят форум се организира от Катедрата по „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС. На събитието присъстваха представители на академичните среди и специалисти в областта на интелектуалана собсственост и бяха обсъдени видовете нарушения, законовите основания за преследване на нарушенията, възможностите за защита при нарушени права върху обекти на интелектуална собственост, а също така и различни правни и други механизми на защита при нарушение на права на интелектуална собственост.

error: Content is protected !!