Новини

Нова Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

май 11, 2022

от

С Постановление на Министерски съвет №50/07.04.2022 година беше приета нова Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения.

Целта чрез новата Наредба е да бъдат коригирани разминаванията между влезлия в сила през 2019 година Закон за марките и географските означения и действащата до 12.04.2022 година Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения, както и запълване на празноти в правото.

Този нормативен акт се стреми към улесняване на целия процес, свързан с опозиционното производство.

Наредбата е достъпна на следния уеб-адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=171834.

error: Content is protected !!