Домейн имена

Заличаване на домейн от Комисия за защита на потребителите

Автор: Преслав Балджиев

Динамичното разрастване на интернет търговията води до надграждане на законодателството. Това е една от причините за последните изменения в Закона за защита на потребителите, с които се дава възможност на Комисията за защита на потребителите (наричана по-нататък за краткост „Комисия“) да заличава домейни при установени нарушения – правомощие, което тя може да упражни.

Какво е домейн?

Домейнът представлява уникален низ от символи, който служи като заместник на и се свързва с IP-адреса на даден интернет-сайт. Или казано с други думи, домейнът представлява адресът на уеб-страницата, който потребителят изписва в своя браузър, за да я посети. Удобството от използването на домейн е ясно и без излишни обяснения – запомнянето на няколко случайно генерирани цифри е далеч по-трудно от запомнянето на дума, която се свързва с дейността на даден доставчик.

Каква роля изпълнява Комисията?

По силата на член 190д от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Комисията е избрана като Единна служба за връзка, като това я прави отговорна за координацията по прилагането на Регламент 2394/2017 за територията на Република България. Наравно с това, тя е избрана и за един от компетентните орган за прилагането на актовете на Съюза за защита на интересите на потребителите по силата на член 190г от ЗЗП. Другите компетентни органи са:

  1. Изпълнителна агенция по лекарствата;
  2. Комисия за регулиране на съобщенията;
  3. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация;
  4. Комисия за защита на конкуренцията;
  5. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“;
  6. Съвет за електронни медии;
  7. Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
  8. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
  9. Българска народна банка;
  10. Министерство на туризма.

Кога Комисията има право да заличи домейн?

Според предвидените разпоредби в ЗЗП, Комисията има право да заличи домейн на търговец-нарушител само като крайна мярка. За да се стигне до тази санкция, трябва да се премине през дълъг процес, който започва със сезиране или самосезиране на съответния компетентен орган (един от посочените по-горе единадесет компетентни органи). Комисията за защита на потребителите може да бъде сезирана чрез подаване на жалба или сигнал през интернет-страницата ѝ или лично на място в КЗП. Законният срок за разглеждане на жалбите е 1 месец.

След като компетентният орган проведе необходимото разследване и установи нарушението, то той определя санкцията, която да наложи на търговеца-нарушител. Ако това наказание не доведе до преустановяване на нарушението, компетентният орган има възможността да изпрати мотивирано искане до Комисията за защита на потребителите, с което да изисква от Комисията да издаде заповед, с която да задължи търговеца „да премахне съдържание от онлайн интерфейс или да отправи ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до неговия онлайн интерфейс“. Подобно искане не би било необходимо, ако сезираният компетентен орган е самата Комисия.

Неизпълнението на заповедта или непостигането на желания резултат водят до издаването на нова заповед, с която Комисията задължава „доставчиците на хостинг услуги и на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на търговеца, отговорен за нарушението“. Доставчиците на хостинг-услуги се уведомяват незабавно за издадената заповед, а предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи/услуги се смятат за уведомени от момента на публикуване на заповедта.

Ако и тази заповед не бъде изпълнена или не доведе до преустановяване на нарушението, то Комисията издава нова, трета заповед, с която задължава „регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейна на търговеца, отговорен за нарушението“. Ако регистраторите не се съобразят със заповедта, то те подлежат на имуществена санкция в размер между 1000 и 5000 лева. Заличеният домейн може да бъде повторно регистриран само и единствено, ако нарушението бива преустановено, и със съгласието на Комисията.

Всяка една от заповедите се публикува на интернет-страницата на Комисията за защита на потребителя в деня на нейното издаване и подлежи на изпълнение в тридневен срок. Заповедите могат да бъдат обжалвани от засегнато лице, но това не спира тяхното изпълнение, освен ако съдът не разпореди това.

Този материал, изготвен от Преслав Балджиев, има за цел да предостави информация относно заличаването на домейн от Комисията за защита на потребителите. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист в тази област на правото. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с екипа на кантората на адвокат Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. От 2017 година Преслав Балджиев е студент по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като преди това завършва Природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в гр. Бургас. През февруари 2020 година преминава курс за представители по индустриална собственост в Патентното ведомство на Република България в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни. Проявява интерес към интелектуалната собственост, защитата на лични данни, търговското и облигационно право като също така регулярно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари. Владее отлично английски език.

error: Content is protected !!