Новини

Фондът за малки и средни предприятия подпомогна почти 13 000 заявители

ноември 16, 2021

от

В началото на 2021 година Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) стартира Фонд за малки и средни предприятия (ФМСП), чрез който успя да подпомогне близо 13 000 микро, малки или средни предприятия със седалище в държава-членка на ЕС.

Безвъзмездната финансова подкрепа беше разпределена в шест отделни времеви прозореца (последният беше в периода 01.10-31.10.2021) и обхващаше 50% от таксите за подаване на заявка за регистрация на търговска марка или промишлен дизайн, както и 75% от разходите, свързани с предварително диагностициране на интелектуална собственост (услугата IP Scan).

По тази програма за подпомагане са заявени за регистрация повече от 21 000 търговски марки и 5000 промишлени дизайна. Първенец по подадени заявки е Германия (1401), следвана от Испания (1365), Полша (1348) и Италия (1295).

Имаме удоволствието да съобщим, че през тази година имахме възможност да заявим за регистрация множество марки на наши клиенти, които участваха в процедурата по възстановяване на 50% от държавните такси.

error: Content is protected !!