Новини

Безвъзмездна финансова помощ при регистрация на търговска марка и дизайн

декември 23, 2020

от

Ideas Powered for Business SME Fund, който беше учреден преди няколко дена ще предостави безвъзмезднa финансова помощ за регистрация на търговски марки и дизайни на обща стойност от 20 млн. евро. Ideas Powered for Business SME Fund се финансира от Европейската комисия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и е предназначен за предприятия, които възнамеряват да защитят своите търговски марки и промишлени дизайни на национално, регионално и ЕС ниво.

В какво се изразява безвъзмездната помощ?

Помощта ще се състои под формата на възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и дизайни, като максималният размер е до 1500 евро на предприятие. По този начин можете да спестите 50% от държавните такси за заявки на:

 • национална търговска марка с действие на територията на Република България;
 • национална марка с действие на територията на страна-членка на ЕС;
 • марка на Европейския съюз с действие на териториите на всички страни-членки на ЕС;
 • регионална марка с действие на териториите на Белгия, Холандия и Люксембург;
 • национален промишлен дизайн с действие на територията на Република България;
 • национален дизайн с действие на територията на страна-членка на ЕС;
 • дизайн на Общността с действие на териториите на всички страни-членки на ЕС;
 • промишлен дизайн с действие на териториите на Белгия, Холандия и Люксембург.

Важно е да бъде отбелязано, че възстановяването на 50% от държавните такси е както следва:

 • за марките това е основната такса, която се плаща в момента на подаване на заявка, с изключение на допълнителните класове стоки и услуги;
 • за дизайните това е основната такса за регистрация по електронен път, без да се включват допълнителни такси за публикуване или отлагане на публикуването.

Териториите, за които сте избрали защита зависят от бизнес стратегията и плановете ви за растеж. Важно е да бъде отбелязано, че в една заявка за помощ могат да бъдат посочени няколко марки и дизайни.

Какви са условията, за да бъде одобрено предприятието?

 • От възможността ще могат да се възползват само микро, малки и средни предприятия (МСП) със седалище в някоя от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
 • Трябва да разполагате с удостоверение от банка в PDF формат със следните данни: наименование на предприятието като титуляр на сметката и BIC/SWIFT код.
 • Предприятието следва да има актуално удостоверение за ДДС в PDF формат.
 • Предприятието не трябва да е получило национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги или част от тях.
 • Предприятието не трябва да е обявено в несъстоятелност или да е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
 • Не трябва да са извършвани тежки нарушения (неплащане на данъци, осигуровки).

Кога можете да кандидатствате?

През 2021-ва година ще бъдат отворени общо пет времеви прозорци, по време на които ще можете да кандидатствате. Времевите прозорци за кандидатстване ще бъдат отворени съобразно следния график:

 • Времеви прозорец 1:  11 януари 2021 година – 31 януари 2021 година;
 • Времеви прозорец 2:  1 март 2021 година – 31 март 2021 година;
 • Времеви прозорец 3:  1 май 2021 година – 31 май 2021 година;
 • Времеви прозорец 4:  1 юли 2021 година – 31 юли 2021 година;
 • Времеви прозорец 5:  1 септември 2021 година – 30 септември 2021 година.

Заявленията следва да се подават само в посочените пет времеви прозорци. Заявления, които са подадени извън всеки от петте определени периода, няма да бъдат разглеждани. Безвъзмездни средства ще бъдат отпускани на принципа „Обслужване по реда на кандидатстване“.

По какъв начин се подава заявка?

Кандидатстването се състои от няколко стъпки. На първо място следва да се попълни и изпрати онлайн формуляр за кандидатстване в някой от петте определени периода, заедно с необходимата документация. Ще получите електронно писмо, с което се потвърждава получаването на заявлението. В случай че заявлението е одобрено, ще получите решение за отпускане на безвъзмездни средства, подписано от Службата.

На следващо място следва да подадете заявката за регистрация на избрания от вас обект (търговска марка или промишлен дизайн) и да заплатите държавните такси до 30 дни от получаване на решението за отпускане на средствата.

Накрая, след като сте извършили плащането на дължилите държавни такси, следва да подадете заявление за възстановяване на разходите като използвате връзката в решението за отпускане на безвъзмездните средства. След одобрение на подадената информация и документи, плащането ще бъде извършено в рамките на един месец, за което ще бъдете уведомени чрез електронна поща.

На 23.02.2021 година адв. Красимира Кадиева проведе безплатен уебинар на тема “Финансова помощ за МСП посредством възстановяване на 50% от разходите за държавни такси при заявяване на търговски марки и/или промишлени дизайни”. Презентацията от уебинара можете да достъпите от файла с наименование Presentation“.

В случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на 00359 882 308 670 или като направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. С удовослтвие ще ви предоставим информация относно процедурата, както и при регистрацията на вашата марка и/или дизайн.