Домейн имена

Полезни съвети при избор на домейн име

Преди да пристъпите към регистрацията на домейн име е препоръчително да извършите няколко важни проверки. Препоръките в тзи статия имат за цел да ви улеснят при избора на домейн име, а също така и да ви предпазят от нарушение на чужди по-ранни права.

  1. На първо място съветът ми е преди да пристъпите към регистрацията на домейн име да проверите дали вече съществува регистрирана търговска марка, която е сходна или идентична на домейн името, а също така се предлагат на пазара стоки и/ или услуги под това име. Препоръчвам ви ако при предварителното проучване се установи наличие на сходна и/ или идентична търговска марка, да не регистрирате това домейн име, а да се спрете на друго, за което също да извършите същата проверка. По този начин ще избегнете и намалите риска от бъдещи правни спорове, защото в случай на спор, притежателят на марката има право да поиска домейнът да му бъде прехвърлен, правата върху домейна да бъдат прекратени, а също така и изплащане на обезщетение в размер на причинените вреди. Затова е препоръчително да извършите предварително проучване, защото още в началото ще сте наясно и ще може да си спестите разходи за регистрация на домейна, реклама, адвокатски хонорари и др. Важно е да бъде отбелязано, че в повечето случаи се удовлетворяват претенциите на притежателите на търговски марки.
  2. Следващата проверка, която е силно препоръчително да извършите преди регистрацията на домейн име е да проверите дали има регистрирано търговско дружество със същото име.
  3. На следващо място е добре да проверите дали има регистриран сходен домейн.
  4. Не ви препоръчвам да регистрирате генерични имена като например: books.com, cosmetics.com и др.
  5. Препоръчвам ви да регистрирате домейн име в някоя от следните области .com, .net, .org, .biz, .info.
  6. Препоръчително е да регистрирате късо домейн име, а не прекалено дълго, защото по този начин ще бъде запомнено по-бързо и няма да се допускат грешки. Дългите имена се запомнят значително по-трудно. Също така, избягвайте да регистрирате домейн имена съдържащи тире или цифра/и.
  7. Важен момент при регистрацията на домейн име е името на притежателя вписан в регистъра. В случай, че някой друг се е наел с регистрирането на вашето домейн име (например разработчик на уеб сайта) следва да се уверите, че именно вашето име или това на компанията ви е вписано като притежател на домейна в регистъра.

След като регистрирате домейн име е препоръчително да пристъпите към регистрация на търговска марка с цел да се предпазите в бъдеще от нарушители.

Препоръчително е да се консултирате със специалист, който да извърши предварителното проучване за съществуването на идентични или сходни на домейн името търговски марки, а също така и регистрирано търговско дружество със същото име. Красимира Кадиева с удоволствие ще ви помогне при извършването на тези проверки, а също така и при регистрацията на търговска марка и домейн име.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави полезни съвети при избор на домейн име. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт.

error: Content is protected !!