За обществено обсъждане е предложен проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки

На 23.10.2020 година за обществено обсъждане е предложен проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки. Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 и на Директива (ЕС) 2019/771 , които следва да се транспонират в българското законодателсво до 1.07.2021 година. Законопроектът урежда изискванията относно договорите за предоставяне […]

 

В периода 5-14 октомври 2020 година се провежда годишната конференция на AIPPI

В периода 5-ти до 14-ти октомври 2020 година се провежда годишната конференция на AIPPI (Международна асоциация за закрила на интелектуалната собственост). Конференцията тази година се провежда изцяло онлайн. Адвокат Красимира Кадиева е член на AIPPI, която международна организация е посеветена на подобряването и защитата на интелектуалната собственост. В тазгодишната програма на годишната конференция се разглеждат […]

 

Патентното ведомство пусна е-калкулатор за такси

На 14.07.2020 година Патентното ведомство на Република България пусна електронен калкулатор за изчисляване на държавните такси, които се дължат към ведомството за различни услуги, които се предоставят по електронен път. Калкулаторът е достъпен на интернет страницата на ведомството и включва изчисляване на таксите за 52 услуги, като се предвижда поетапно да бъде разширен чрез прибавяне […]

 

Съдът на ЕС отмени Споразумението EU-US Privacy Shield за трансфер на данни

На 16.07.2020 година Съдът на ЕС излезе с решение, с което отмени Споразумението EU-US Privacy Shield за трансфер на данни. В решението се обявява недействително Решението на ЕК относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Мотивите за отмяна са, че личните данни на европейските граждани не са достатъчно защитени от неправомерно […]

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия

С проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия са предложени изменения и допълнения в Закона за електронната търговия. Целта е да се осигури необходимата правна рамка на национално ниво за ефективното прилагане на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2019/1150 относно насърчаването на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн […]

 

На 10 юни 2020 година се проведе уебинар на тема „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“

На 10 юни 2020 година Enterprise Europe Network към БТПП организира уебинар на тема „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“, който предизвика голям интерес както от страна на бизнеса, а също така и от специалисти в областта. Участниците имаха възможност да задават въпроси и бяха запознати с разпоредбите на Закона за защита […]

 

Патентно ведомство на Република България внедри нови електронни услуги в Портала за електронни услуги

От 1.06.2020 година в Портала за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България са въведени нови електронни услуги, които са свързани с възможността за подаване по електронен път на искания за вписване на прехвърляне, промяна на име и/или адрес, лицензионен договор, особен залог, обезпечение и включване в масата на несъстоятелността на патенти за изобретения, […]

 

Патентното ведомство на Република България с нова интернет страница

На 15.05.2020 година Патентното ведомство на Република България пусна изцяло обновения си уеб сайт, който е с изцяло нов интерфейс. В новия сайт се съдържа/т: информация за Патентното ведомство на Република България; подробна информация за всички обекти на индустриална собственост (най-важното за съотвтния обект на ИС, законодателство, процедура по заявяване, бланки и указания, практика и […]

 

Световният ден на интелектуалната собственост тази година е посветен на зелените иновации

Всяка година, на 26-ти април се провежда Световният ден на интелектуалната собственост. Целта на честването на Световния ден на ИС е „да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял […]

 

Промени в Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България

С Постановление № 65 на Министерския съвет от 10 април 2020 година, което е обнародвано в бр. 36 на Държавен вестник от 14 април 2020 година, е променена Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България. Постановлението е достъпно на следния адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147471 .