Записите от Svetozar Gaydarski

Какво ще стане с търговските марки и промишлени дизайни, регистрирани по европейски ред, след Брекзит?

На 23 юни 2016 г. гражданите на Обединеното кралство гласуваха за напускане на Европейския съюз (ЕС), като цялостният процес по напускане, продължаващ и днес, стана по-известен под английската комбинация от думи „Brexit“ (Брекзит, от анг. „Britain“ и „exit“). Наред с цялостните политически преговори около „активирането“ на чл. 50 от Договора за Европейския съюз, даващ правото […]

Нови изисквания за онлайн търговците относно задълбоченото установяване на идентичността на клиента

На 14 септември 2019 година за онлайн търговците възникна ново задължение, касаещо техните онлайн магазини. Последното е продиктувано от новите регулаторни технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента към Директива (ЕС) 2015/2366, или т.нар. „втора директива за платежни услуги (ДПУ2)“. Една от основните цели на ДПУ2 е подобряване на нивото на сигурност на […]

Договор за изработка на софтуер

През последните десетилетия IT („ай ти“) секторът се развива с изключително бързи темпове, поради огромния иновационен потенциал, който е залегнал в него и, от който редица бизнеси се възползват успешно за да увеличат производството, респективно продажбата на техните продукти. Прогресивният растеж на споменатия сектор се дължи предимно на създаваните компютърни програми или т.нар. софтуери, които […]

Различните срокове за съхранение на личните данните на кандидати за работа, които следва да бъдат съобразени от работодателите

На 11 юли 2019 година, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) излезе със становище, целящо да внесе практическа яснота по отношение на възникнало противоречие между изменения от февруари месец тази година Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за защита от дискриминацията (ЗЗДискр.). Противоречието е по отношение на законовите срокове, които следва […]

Абсолютни основания за отказ на регистрация на търговска марка

Търговската марка по своето естество представлява неизменна част от портфолиото на всеки един бизнес, който бива граден и развиван във времето. В настоящия уеб сайт на кантората има редица публикации, които описват значимостта от това да притежаваме регистрирана търговска марка, ползите, които ни носи и цялостния ефект, който оказва върху даденото бизнес начинание. Именно логическото […]