Новини

Възможността за кандидатстване за отпускане на безвъзмездни средства за Ваучер 3 (патенти) е времено прекратена, поради изчерпване на средствата

март 25, 2024

от

Автор: Бояна Бояджиева

Възможността за кандидатстване за отпускане на безвъзмездни средства за Ваучер 3 (патенти) е времено прекратена, тъй като средствата са изчерпани поради големия брой получени заявления.

Фондът за малки и средни предприятия (МСП), предлага финансова подкрепа на МСП, установени в Европейския съюз, която покрива до 90 на сто от разходите на почти всички дейности, които МСП трябва да извършат в процеса по придобиване на закрила за тяхната интелектуална собственост. Целта на Фонда е подпомагането на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост.

Фондът ще подпомага МСП до края на 2024 година, обхващайки периода от 22 януари 2024 година до 6 демекври 2024 година, като не е изключена възможността периодът да бъде по-кратък поради изчерпване на средствата, тъй като това е последната година, в която МСП могат да се възползват от възможността за възстановяване на държавните такси за закрила на интелектуална собственост (ИС) и интересът към Фонда е голям.

Чрез ваучера за патенти се възстановяват таксите за следните елементи:

• Възстановяване на 75 % от разходите за такси за „отчет от проучване за предходно развитие“.
• Възстановяване на 75 % от разходите за такси преди издаване на патент (подаване на заявка, проучване и проверка), такси за издаване на патент и такси за публикуване за национална закрила в България.
• Възстановяване на 75 % от разходите за такси за подаване на заявка и проучване за европейски патенти, заявени в Европейското Патентно Ведомство. Всички останали такси за европейски патент са изключени.
• Възстановяване на 50% от разходи за правни дейности по изготвяне и подаване на заявка за европейски патент, на максимална сума от 2000 EUR. Възстановяването на разходи зависи от следните условия:
– услугата е свързана с изготвянето и подаването на заявка за европейски патент;
– услугата е предоставена от професионален представител или сдружение на професионални представители, установени в ЕС и вписани в официалния списък на Европейското патентно ведомство.

Кандидатстването за Ваучер 1 (предварителна диагностика на интелектуалната собственост), Ваучер 2 (марка и дизайн) и Ваучер 4 (сортове растения) е все още възможна.

error: Content is protected !!