Новини

Промени в дванадесетата редакция на Ницската класификация влизат в сила от 1-ви януари 2024 г.

декември 22, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

Нова версия на дванадесета редакция на Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки („Ницска класификация“) ще влезе в сила
на 1 януари 2024 г. Новата версия е достъпна на уебсайта на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на следния адрес: https://www.wipo.int/classifications/nice/en/.

Актуализирани са всички 45 класа на стоки и услуги, като са направени няколко значителни допълнения. Промените имат за цел не само да приведат Ницската класификация в съответствие с технологичния напредък, но и да отразят обществените промени, екологичното съзнание и нарастващото значение на психичното здраве, като например:

– Ницската класификация за 2024 г. включва термини, които представят границите на пътуването, както в рамките на земната атмосфера, така и отвъд нея с „космически транспорт“ и „самоуправляващи се автомобили“.

– Технологичните постижения са отразени в редица нови термини за търговия с криптовалута, както и термини, включващи разширената реалност.

– Обществените промени са отразени в термини като например: „модериране на съдържание за интернет чатове“, „онлайн услуги за търговия на дребно с виртуални дрехи за изтегляне“ или „симулирани туристически услуги, предоставяни във виртуална среда с развлекателна цел“.

– Тъй като екологичните предизвикателства са важна тема, системата на Ницската класификация въвежда термини като „производство на възобновяема зелена енергия“ или „крушки със светодиоди (LED)“.

– Включват се и набор от термини за специализирани потребителски стоки, като например на „бижута за домашни любимци“.

error: Content is protected !!