Новини

Amazon се присъединява към портала на EUIPO за правоприлагане в областта на интелектуалната собственост

октомври 17, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

Американската компания „Amazon“ е първият голям доставчик на пазарни услуги, който ще се посвети на борбата с фалшивите стоки, присъединявайки се към централизираната платформа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за обмен на информация, свързана с правоприлагането в областта на интелектуалната собственост, а именно Портала за правоприлагане в областта на интелектуалната собственост (IP Enforcement Portal – IPEP).

IPEP действа като място за сътрудничество между притежателите на права на интелектуална собственост, митническите служители, полицията и органите за надзор на пазара, като улеснява идентифицирането и откриването на фалшиви продукти. Порталът осигурява защитена среда за комуникация и обмен на информация, в която притежателите на права решават коя информация с кого да споделят. Той вече се използва от над 1 400 притежатели на марки и 81 правоприлагащи органи в целия ЕС.

С цел засилване на сътрудничеството за намаляване на онлайн продажбите на фалшификати Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост вече е разработила първия набор от функционалности, които могат да се използват за подпомагане на сътрудничеството между пазарите за електронна търговия и притежателите на права. Присъединяването към Портала за правоприлагане в областта на интелектуалната собственост (IPEP) е от полза за всички онлайн пазари, които искат да защитят своите потребители от фалшификати, като засили обмена на информация с притежателите на права и правоприлагащите органи.

error: Content is protected !!