Новини

„Българско кисело мляко“ е регистрирано като защитено наименование за произход (ЗНП)

юли 26, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

„Българско кисело мляко“ е регистрирано като защитено наименование за произход (ЗНП) от България и е включено към списъка от 1641 вече защитени селскостопански продукти.

Продуктите със защитени географски означения са вид интелектуална собственост и поради това се ползват с особено висока степен на закрила от неправомерна употреба на наименованието, включително посредством двустранни търговски споразумения между ЕС и трети страни.

Защитените наименования за произход обозначават продукти, при които е налице най-тясна причинно-следствена връзка между географския район на производство на продукта, с присъщите му природни и човешки фактори, както и качеството и характеристиките на въпросния продукт.

При „Българско кисело мляко“ очертаният географския район на производство е територията на Република България, а суровината, която се използва, е българско мляко – краве, овче, биволско, козе или смесено.

От Министерството на земеделието и храните коментират, че регистрацията на „Българско кисело мляко“ като защитено наименование за произход не само ще създаде условия за неговото популяризиране, но и ще даде на преработвателите конкурентно предимство на пазара, а за потребителите ще има допълнителна гаранция за произхода и качеството.

Заявлението за регистрация бе изпратено от Министерството на земеделието и храните до Европейската комисия през февруари 2021 година.

Списъкът на всички защитени географски наименования може да бъде намерен в базата данни на правния регистър на наименованията на селскостопански продукти eAmbrosia.

error: Content is protected !!