Новини

Започна прилагането на законодателния акт за цифровите пазари

юни 01, 2023

от

Автор: Виктория Георгиева

От 02 май 2023 година организациите, които действат като контролиращи достъпа на бизнес или крайни ползватели, установени или намиращи се на територията на Европейския съюз и предоставящи основни платформени услуги като онлайн търсачки, магазини за приложения, пазари или компютърни услуги в „облак“ следва да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2022/1925 (Законодателен Акт за цифровите пазари). Към по- горе споменатите предприятия са и тези, които оказват голямо влияние върху вътрешния пазар, предоставяйки основна платформена услуга, явяваща се важен портал за достигане до крайния потребител или е с трайно установено приложение при осъществяване на дейността.

Установени са прагове по чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2022/1925, при достигането, на които предприятията са задължени да уведомят Европейската комисия за своите основни платформени услуги, които те следва да извършат до 02. 07. 2023 г. включително.

Предприятията, които контролират достъпа е необходимо да прилагат и задълженията от чл. 5, чл. 6 и 7, както тези по чл. 13, 14 и 15 от Регламент (ЕС) 2022/1925 (Акт за цифровите пазари).

Цел на регламента е установяване на правила, които да допринесат за правилното функциониране на вътрешния пазар, гарантирайки достъпността и справедливостта на пазарите в цифровия сектор за бизнес ползвателите и крайните потребители. Това ще се осъществява чрез предоставяне на регулаторна защита срещу нелоялните практики на тази предприятия в ЕС.

error: Content is protected !!